Anne Ahkola-Lehtinen

Amisreformi tuli – yritykset ja opiskelijat ovat nyt asiakkaita

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta asetuksineen astui voimaan tämän vuoden alussa. Reformilla pyritään uudistamaan ammatillista koulutusta niin, että se vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin ja ottaisi joustavammin huomioon opiskelijoiden tarpeet. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä eletäänkin nyt ison muutoksen aikaa.

Uudistumisen kolme painopistettä ovat osaamisperusteisuus, elinikäinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys.

Digitaalisuus, automaatio ja tekoäly marssivat työelämään ja edellyttävät osaamisen päivittämistä ja kehittämistä läpi työuran, elinikäisen oppimisen tarve korostuu. Ammatillisen koulutuksen kohderyhmiä eivät ole vain peruskoulun päättävät nuoret, vaan myös työttömät, ammatinvaihtajat ja työuran aikana uutta osaamista tarvitsevat.

Yrityksille amisreformi tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa opintopolkuja kohti tulevia ammatteja.

Ammatillisessa oppilaitoksessa aloittavat opiskelijat tarvitsevat nykyistä enemmän ohjausta. Jatkossa jokaiselle opiskelijalle laaditaankin yksilöllinen opintopolku, jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, että opiskelija täydentää vain puuttuvaa osaamistaan – hänen ei tarvitse aloittaa kaikkea alusta. Osaaminen osoitetaan näytöillä joko työpaikalla tai muussa sovitussa oppimisympäristössä.

Tärkein tavoite uudistumisessa on asiakaslähtöisyys, joka tarkoittaa ammatillisen koulutuksen uudistumista niin, että koulutuksen tarjonta on kysyntälähtöistä. Työelämän osaamistarpeisiin vastataan tutkintojen lisäksi tutkintojen osilla ja muulla syventävällä tai täydentävällä ammatillisella koulutuksella. Laaja-alaiset tutkinnot muokataan vastaamaan työelämän tarpeita ja joustavuutta lisätään tutkinnon sisällä ja tutkintojen välillä.

Yrityksille amisreformi tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa opintopolkuja kohti tulevia ammatteja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa työssäoppimisena joko koulutussopimusta tai oppisopimusta käyttäen.

Yritysten näkökulmasta on hyvä, että uudistuva ammatillinen koulutus voidaan kytkeä yhä tiiviimmin tukemaan yrityksen toiminnan kehittämistä ja osaamistarpeita.

Yrittäjä, ole rohkeasti yhteydessä alueesi ammatilliseen oppilaitokseen ja kerro yrityksesi osaamistarpeista!

Teknologiateollisuuden yrityksillä on jo pitkä historia työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa. Parhaimmillaan työpaikalla tapahtuva kone -ja tuotantotekniikan koulutus voi olla jopa puolet koko koulutuksesta. Jotta kaikki saisivat tästä parhaan hyödyn, tarvitaan oppilaitosten ja yritysten välille suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Me Teknologiateollisuudessa pyrimme tukemaan tätä yhteistyötä. Kevään aikana käynnistämme valtakunnallisessa ammattioppilaitosten verkostossa uuden yritysyhteistyön toimintamallin.

Ammatillisen koulutuksen reformi on prosessi, jonka onnistuminen edellyttää sitoutumista uudistumiseen kaikilla tasoilla. Yrittäjä, ole rohkeasti yhteydessä alueesi ammatilliseen oppilaitokseen ja kerro yrityksesi osaamistarpeista! Opiskelijoilta ja yrityksiltä saatu palaute kehittää parhaiten ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöistä toimintaa.Anne Ahkola-Lehtinen

Kirjoittaja vastaa Teknologiateollisuudessa ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

@ahkola

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden helmikuun uutiskirjeestä.

Kommentit (0)