Jussi Mäkinen

Datan hyödyntäminen on kilpailukyvyn ytimessä

Teknologiateollisuus on tänään julkistanut yleiset malliehdot datan jakamiselle. Joku voi kysyä muuttuuko maailma neljällä sivulla ehtoja, mutta uskallan väittää, että askel on merkittävä datan hyödyntämisen valtavirtaistamisessa.  

Teknologinen kehitys – sensorit, pilvipalvelut ja viestintäverkot – antaa edellytykset kerätä dataa käytännössä kaikkien laitteiden ja prosessien toiminnasta. Laitteiden säätö ja huolto voidaan perustaa tietoon entistä tarkemmin, joka puolestaan tekee mahdolliseksi tuotteita ja palveluja yhdistävät liiketoimintamallit. Tähän saakka datan laajamittaista hyödyntämistä on haitannut oikeudellinen epäselvyys ja valmiiden mallien puute.  

Vielä toistaiseksi data on jäänyt yritysten välisissä sopimuksissa salassapito- ja IPR-lausekkeiden välimaastoon. Olemassa olevat mallit eivät ole välttämättä antaneet selkeitä tai riittävän sallivia raameja sille, miten eri osapuolet voivat dataa hyödyntää. Teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdoissa otettiin lähtökohdaksi datan laaja hyödyntäminen, jolloin oli selvää, että emme lähde tarjoamaan mallia datan omistamiselle vaan datan käyttöoikeuksista sopimiselle.  

Koimme vahvasti, että omistamisesta sopiminen johtaa liian helposti tilanteeseen, jossa toinen osapuoli haalii kaiken datan itselleen. Useimmissa tapauksissa usea toimija voi hyödyntää samaa dataa ilman, että se haittaa muiden mahdollisuutta hyödyntää samaa dataa – yrityssalaisuudet ovat luonnollisesti asia erikseen.  

Ehdot perustuvat yksinkertaiselle mallille: osapuolet sopivat mihin dataan annetaan pääsy ja miten se tehdään. Ehdot antavat näin määriteltyyn dataan laajan käyttöoikeuden yrityksen omassa toiminnassa. Jos dataa halutaan luovuttaa edelleen tai julkaista, tulee se tehdä sellaiseksi, että alkuperäistä sopijapuolta ei pysty siitä tunnistamaan.  

Ehdot on tehty teollisen datan jakamiseen yritysten välillä ja ne ovat käyttökelpoiset toimialaan katsomatta. Teollinen data on alue, jossa eurooppalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa kilpailuetu – kuluttajamarkkinaan amerikkalaiset suuryritykset ovat tehneet valtavia investointeja.  

Datan jakaminen ja sen laajamittainen hyödyntäminen kiertyvät oivallisesti yhteen Euroopan talouden uudistumispaineiden kanssa: Uudet 5G-viestintäverkot kiihdyttävät datan keräämistä, data on avainasemassa eurooppalaisten (teollisuus)yritysten uudistumisessa ja se myös muodostaa välttämättömän edellytyksen kiertotalouden toiminnalle ja hiilineutraalille taloudelle laajemminkin. Kaikissa näissä muutosvoimissa Euroopalla hyvät edellytykset onnistua ja välttää USA:ssa käsillä oleva tilanne, jossa digitalisaatio ja datatalous jakaa yritykset jyviin ja akanoihin.  

Jos Suomessa ja Euroopassa onnistutaan nopeassa tahdissa luomaan toimivia käytäntöjä henkilötietojen reilulle ja läpinäkyvälle käsittelylle, ei peliä henkilötietojen palvelujen osaltakaan olla vielä täysin menetetty.  

Lisää aiheesta: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/datan-jakamisen-malliehdoista-ratkaisu-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja

Kommentit (0)