Sanna Rauhansalo

Eurooppa-päivä muistuttaa Euroopan unionin roolista vakauttajana ja rauhan tuojana

Suomi ja suomalaiset yritykset ovat hyötyneet Euroopan yhdentymisestä. Kaupan esteitä on poistettu EU:n sisämarkkinoilla, ja suomalaiset ovat päässeet liikkumaan vapaasti maasta toiseen.

Teknologiateollisuuden yrityksille Eurooppa on tärkein markkina-alue. Vienti Eurooppaan on vuodessa noin 18 miljardia euroa eli 70 prosenttia koko alan viennistä.

Suomi on hyötynyt lukuisista EU:n ohjelmista ja rahoituksesta. Esimerkiksi EU:n Horizon-ohjelmasta on kotiutunut Suomeen yhteensä 443 miljoonaa euroa. Myös uuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan puiteohjelman FP9:n tulee tukea tehokkaasti Suomessa kipeästi kaivattua, innovaatioihin perustuvaa kasvua.

EU:n vakautta ja vaikuttavuutta on koeteltu viimeksi kuluneen vuoden aikana. Brexit oli herätys meille kaikille. Sunnuntaiset presidentinvaalit Ranskassa antoivat kuitenkin toivoa Euroopan unionille.

EU-tason päätöksillä on harvoin puolustajaa, ja harvoin päätökset saavat kiitosta, sillä ne ovat usein kompromisseja, eivätkä sellaisenaan kenenkään tavoitteiden mukaisia. Suunta on kuitenkin ollut oikea: kohti yhteisiä pelisääntöjä. Meidän on syytä olla kiinnostuneita EU:sta ja keskeisesti vaikuttamassa EU-tason päätöksiin, sillä ne vaikuttavat meidän jokaisen elämään suoraan tai välillisesti.

EU:n hyviä saavutuksia on pidettävä esillä ja muistettava EU:n rooli rauhan ja vakauden luojana. Hyvää Eurooppa-päivää!

Sanna Rauhansalo

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Kommentit (0)