Jouni Lind

Kiertotalous voi kattaa puolet päästövähennyksistä

Kiertotaloudesta löytyy osa-alueita, joilla on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Esimerkiksi metallien kierrätys säästää päästöissä 70–90 %. Reman-konseptin avulla voidaan välttää moottorin tai vaihdelaatikon lohkon valu ja saavuttaa tehdaskunnostuksella yli 50 prosenttisia päästövähennyksiä vastaavan uuden koneen rakentamiseen verrattuna. Tiedemaailmassa puhutaankin nyt, mikä on kiertotalouden osuus ilmastonmuutoksen torjunnassa kaiken kaikkiaan.

Kiertotalous etenee laajalla rintamalla. Ruotsissa hyväksyttiin vastikään selonteko, jossa edistetään korjaustoimintaa alennetuilla veroilla. Tällä on paitsi työllisyysvaikutuksia myös ilmastovaikutuksia. Vanhan tuotteen käyttö mahdollisimman pitkään korjattuna, uudistettuna tai sen osien hyötykäyttö on aina ympäristöystävällisempää kuin sen korvaaminen uudella.

Skotlanti rakentaa omaa vahvuuttaan korjausrakentamiseen ja kone- ja laitevalmistuksen ympärille kiertotalouskonsepteineen. Monissa muissa maissa vihreän talouden ekonomia on pitkällä. Suomen tulisi olla hereillä ja edistää aktiivisesti toimintakentän uudistusta, esim. jakamistalouden malleja, vuokraustoimintaa omistamisen sijaan ja second-hand-markkinoita.

Ilmastohaasteen yksi tekijä on myös, miten hiiltä voitaisiin sitoa aikaisempaa enemmän erilaisiin ihmisen synnyttämiin rakenteisiin. Puurakentamisen ohella kysymys on paljon laajempi koskien kuluttajatuotteissa käytettyjä materiaaleja ja kiertoja.

Arvohierarkia antaa ajattelemisen aihetta

Teknologiateollisuus järjesti viime viikolla työpajan kiertotalous-designista. Suunnittelulla on suuri merkitys kiertotalouden edistämisessä. Tuotteen arvo on sitä suurempi sen varsinaisen eliniän katkovaiheessa, mitä paremmin se voidaan korjata ja päivittää. Kun tuote ei enää kelpaa varsinaiseen tarkoitukseensa, sen arvo madaltuu, mutta ehkä se omaa arvoa vielä uudessa käyttökohteessa. Edelleen arvo on matalampi, jos tuote ei enää toimi kokonaisuutena vaan komponentteina tai materiaalina. Jätteenä arvo on vain murto-osa alkuperäisestään. Arvohierarkia antaa ajattelemisen aihetta, miten elinikää voisi pidentää. Palvelukonseptit ovat hyvä vaihtoehto, ja ne tukevat suunnittelun ja kestävän käytön yhteyttä.

Lisätietoja: jouni.lind@teknologiateollisuus.fi puh. 050 521 3305

 

 

Kommentit (0)