Leena Pöntynen

Matematiikkaa läpi elämän - matematiikan maailma avoin jokaiselle

Väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos tai aavikoituminen tuskin ratkeavat ilman teknologisia innovaatioita. Tulevaisuuden matemaattisen tarpeet ja haasteet ovat niin monimutkaisia ja monialaisia, ettei pelkkä matematiikan osaaminen riitä. Matematiikan taitajien on kyettävä keskustelemaan myös muiden alojen edustajien kanssa, jotta kaikki saavat toimivia ratkaisuja ongelmiinsa. Tarvitsemme entistä suuremman ja moninaisemman joukon tekemään ja soveltamaan matematiikkaa.

Matemaattisen ajattelun oppinen ja matematiikasta innostuminen alkaa jo varhaislapsuudessa - lapsille laskeminen on vielä leikkiä. Voimme helposti tukea lastemme matemaattista osaamista keksimällä laskuja arjesta joka päivä – oppimisen oivallukset kannustavat lapsia oppimaan lisää.

Oppimisen oivallukset kannustavat lapsia oppimaan lisää.

Koulussa matematiikan oppiminen jatkuu. Opettajilla on iso vastuu siitä, millaisen kuvan lapsi saa matematiikasta ja itsestään sen osaajana. Ei ole hyviä ja huonoja matikkapäitä – koulussa jokainen oppii yksilöllisesti omalla tavallaan, harjoitus tekee mestarin. Opetuksen toiminnallistaminen on tärkeää. Se ei tarkoita, että kynä ja paperi unohdetaan tai että kaikki tehdään diginä. Se tarkoittaa sitä, että oppilaille tarjotaan monenlaisia tapoja ymmärtää matematiikan ongelmia, mahdollisimman lähellä oppilaan omaa kokemuspiiriä.

Helsingin yliopiston matematiikan professori Samuli Siltanen vertaa matematiikkaa tuoreessa kirjassaan (2019) mielen kuntosaliin. Moni ei tarvitse arjessaan penkkipunnerrusta tai haarahyppyäkään, mutta ne ovat silti hyödyksi muuttolaatikkoa nostaessa tai bussiin kipaistessa. Matemaattisen ajattelun tuoma johdonmukaisuus ja suuruusluokkien taju puolestaan auttavat asuntolainaa pohtiessa tai vuorotyölistoja laatiessa.

Olemme kantaneet huolta matemaattisen osaamisen laskusta, sillä teknologia-alalla odottavat mielenkiintoiset työtehtävät, joissa tarvitaan matemaattista osaamista ja ymmärrystä. Toivomme opetuksen järjestäjien huolehtivan riittävästä opetuksesta ja oppimisen tuen resursoinnista, jotta mahdollisimman moni opiskelija voi rakentaa vahvan osaamispohjan tulevaisuutta varten.

Matematiikan osaamisen tulee olla kuin lukutaito, siihen jokaisella tulee olla oikeus. Siksi matematiikan maailman pitäisi olla avoin jokaiselle. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö julkaisee tänään koulujen alkaessa animaatiovideon matematiikasta. Video on katsottavissa tästä linkistä ja tekstin lopussa. Video sopii käytettäväksi kaikenikäisten oppijoiden kanssa, varhaiskasvatuksesta aikuisopiskelijoihin. Haastan vanhemmat, opettajat ja opot katsomaan videon – matematiikkaa opitaan läpi elämän.

Kannustan ottamaan alkavan lukuvuoden haasteena: Kohtaanko oppilaani jokaisella oppitunnilla? Annanko jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa juuri sillä tavalla, joka on hänelle luontevinta? Onko opetuksessani useita arviointikertoja ja erilaisia arvioinnin tapoja? Ja ehkä tärkeimpänä, pystynkö luomaan opetusryhmääni sellaisen oppimisen imun, joka saa oppilaasi luottamaan taitoihinsa?

 

Leena Pöntynen

Koulutusjohtaja

@leenapontynen

 

Kommentit (0)