Mia Nores

Miksi kävin eduskunnassa kymmeniä kertoja?

Keskustelu eduskunnan vierailijalistojen ympärillä käy kuumana. Viime päivinä useampi media on julkaissut erinäisiä listoja eduskunnassa eniten vierailleista henkilöistä. Myös oma nimeni löytyy näiltä listoilta. Miksi?

Työnantajani Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset luovat puolet Suomen viennistä ja työllistävät suoraan 300 000 suomalaista. Yksi teknologiayritys synnyttää ympärilleen muuta liiketoimintaa ja jopa kolmasosa Suomen työntekijöistä saa suoraan tai välillisesti toimeentulonsa teknologiateollisuudesta. Jäsenemme toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja. Sillä, miten jäsenyrityksemme voivat, on suora vaikutus maamme talouteen ja hyvinvointiin. Pyrimme tuomaan ääntämme esiin monipuolisesti jäseniämme ja Suomea koskevissa asioissa.

Takanamme on talouden menetetty vuosikymmen, jolloin yhteiskunnallisen päätöksenteon merkitys kasvaa. Huonoina aikoina lainsäädännön vaikutus näkyy yritysten tuloksissa huomattavasti hyviä aikoja nopeammin. Kun käyn eduskunnassa, pyrin tuomaan päättäjän tietoon yli 1600 jäsenemme yhteisen äänen: mitä tarkoittaa ehdotettu pykälä, säännös tai momentti yrityksen arjessa? Mikä auttaisi yrityksiä kasvuun, luomaan lisää työpaikkoja ja kestävää kasvua? Miten esimerkiksi kiertotalous ja cleantech muuttavat teknologiayritysten toimintaa ja millaiset päätökset voisivat vauhdittaa uutta liiketoimintaa?

On tärkeää ja huolellista lainvalmistelua, että päättäjät kuuntelevat aktiivisesti erilaisia toimijoita ja erilaisia näkemyksiä, sekä meidän että muiden. Päätöksentekijöillä on vastuu perehtyä valmisteltaviin asioihin monipuolisesti ja muodostaa oma näkemyksensä saadun tiedon pohjalta. Lobbauksen tulee aina perustua faktoihin: väärästä tiedosta jää aina kiinni. Minä Teknologiateollisuuden edustajana puhun päättäjälle asioista jäsentemme äänellä ja mandaatilla. Teknologiateollisuus ry ottaa huomioon vaikuttamisessaan Suomen pitkäaikaisen edun, kuten puheenjohtajamme Risto Siilasmaa on useasti tuonut esiin. Kantamme eivät ole salaisuus: ajankohtaiset tavoitteemme löytyvät verkkosivuiltamme, samoin lausuntomme ovat julkisia.

Lobbaus ei ole hämärähommaa, vaan keskeinen osa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Ei ole kenenkään etu, että kansanedustajat istuvat keskenään eduskunnan kuppilassa kuuntelemassa hiljaisuutta. Asiantuntijat tuovat päätöksentekoon monipuolisesti näkemystä, tutkimustietoa ja analyysia. Päätökset tekee aina päättäjä.

 

Mia Nores, johtava asiantuntija

Teknologiateollisuus ry

puh. 044 330 0928, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

@MiaNores

Kommentit (0)