Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Miksi Teknologiateollisuus luopuu Sähköliiton sopimuksesta?

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välinen työehtosopimus kattaa lähes 100 000 työntekijää. Heidän joukkoonsa kuuluu toimialalla työskenteleviä ammattilaisia, kuten hitsaajia, sorvareita, levyseppiä, asentajia, kokoonpanijoita, koneenkäyttäjiä ja automaatio-asentajia. Digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat aiemmin mekaanista työtä. Moniosaaminen työpaikoilla lisääntyy ja mahdollistaa laajat, kiinnostavat toimenkuvat.

Teollisuusliiton syntyminen on iso järjestöfuusio, joka keskittää monen toimialan ja teollisuusammattilaisen edunvalvonnan yhteen vahvaan liittoon.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on jo pitkään lisätty paikallisen sopimisen mahdollisuutta työpaikoilla. Se kattaa nykyään laajasti mm. työaikaan, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyviä kysymyksiä. Monessa tapauksessa luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana näissä neuvotteluissa.

Eroon tuplakäsittelyistä työpaikoilla

Sähköliiton työehtosopimus on ollut poikkeus alalla noudatettavasta teollisuusliittoperiaatteesta, jonka mukaan yksi työehtosopimus riittää. Tämä poikkeus on aiheuttanut runsaasti riesaa työpaikoilla.

Koko alalla noin tuhatta työtekijää koskevaa sähkön työehtosopimusta on noudatettu yritystasolla joskus vain yhteen, isoissakin yrityksissä kymmenissä laskettavaan työntekijämäärään. Kaikki on pitänyt neuvotella työläästi kahteen kertaan. Yksi luottamusmies ei ole voinut edustaa kaikkia työpaikan työntekijöitä, vaikka työntekijät tekevät tehtaissa, konepajoilla ja asennuskohteissa työtä rinta rinnan.

Kahden työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevaa rajaa ei ole pystytty kymmenistä yrityksistä huolimatta määrittelemään Sähköliiton, Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välillä.

Neuvotteluyritysten lisäksi on turvauduttu mm. työtuomioistuimeen, yleissitovuuslautakuntaan ja välimiesoikeuteen. Liittojen asiantuntijat ajoivat ympäri Suomea ns. miljoonan kilometrin projektissa, jonka työpaikkakäynneillä rajaa yritettiin vetää. Ei onnistunut. Tuli vain lisää riitaa. Ei pystytty kertomaan, minkä työehtosopimuksen piirissä Esko ja Jorma ovat ja ketä luottamusmies edustaa.

Yritysten mitta alkoi täyttyä. Työehtosopimuksen tarkoituksena ei voi olla loputtomien soveltamisalariitojen ratkominen vaan työehtojen määrittely.

Työehdot eivät heikkene

Kahden työehtosopimuksen perussisältö on ollut sama. Sähkön sopimus on seurannut pääsopimusta. Sähkön sopimus on lisäksi sisältänyt eräitä sähkötyöhön liittyviä erityismääräyksiä, kuten palkkaehtoja.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat syksyn aikana käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa käyneet tarkasti läpi sähkön sopimuksen erityismääräykset ja siirtävät ne kaikki osaksi pääsopimusta. Näin sähkömiesten työehdot säilyvät täysin ennallaan. Lisäksi sähkömiesten palkkoja tarkistetaan samalla mallilla kuin muiden työntekijöiden palkkoja.

Sähköliiton valtapyrkimyksiä ja muunneltua totuutta

Sähköliitto lakkoilee valtansa vuoksi. Se ei hyväksy sopimusrakenteiden muutosta, vaikka sähkömiesten työehdoissa mikään ei muutu. Lakkoon joutuvat yritykset ovat velvollisia noudattamaan sähkömiehiin Teollisuusliiton uutta työehtosopimusta. Lakkoa on vaikeaa ymmärtää, kun työehdoista ei ole kiistaa.

Vielä vaikeampaa on ymmärtää tukityötaisteluja. Sähköliitto pyrkii lisäämään painostusvoimaansa kytkemällä lakkoon täysin ulkopuolisia toimialoja ja yrityksiä.

Muunneltu totuus on osa Sähköliiton toimintaa. Se levittää työpaikoille kauhukuvaa työehtojen ja ansioiden heikkenemisestä ja työmarkkinapiireihin väitettä, että Teknologiateollisuus pyrkisi valtaamaan muiden liittojen sopimusaloja. Kumpikaan väite ei ole totta.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto kertoivat yhteisessä tiedotteessaan viime viikolla keskeneräisistä neuvotteluistaan toteamalla, että sähkötyöehdot siirtyvät pääsopimukseen eikä heikennyksiä tule. Sähköliiton työtaistelutoimiin joutuvia yrityksiä edustavat työnantajaliitot, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry ja Teknologiateollisuus ry, kumosivat puolestaan maanantaina yksituumaisesti väitteen laajennuspyrkimyksistä toisen tontille.

Sopimus- ja järjestörakenteet elävät, kuten kuuluukin. Siirtyminen isoihin kokonaisuuksiin selkeyttää työmarkkinoiden tilannetta. Vanhaan ei pidä takertua etenkään pelkän vallan säilyttämisen vuoksi. Tämä koskee myös Sähköliittoa.

 

Kommentit (0)