Nora Elers

Paikallinen sopiminen ja mitä taas kuulinkaan?

Aamukahvi oli tänään lirahtaa väärään kurkkuun, kun kuuntelin aamuradiosta YLEn tuoreen kyselyn tuloksia. ”Suurin osa suomalaisista vastustaa paikallista sopimista”. Siis mitä että?

Tarkemmin kun perehdyin asiaan, törmäsin vanhaan tuttuun totuuteen: sitä saa mitä tilataan. YLE:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä paikallista sopimista käsiteltiin lähinnä palkkojen alennuksen näkökulmasta. Selvää on, ettei sellaista kukaan halua.

Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa? Sitä, että yritys voi palkita työntekijöitään kannustavasti, työajoista voidaan sopia yhdessä joustavasti ja esimerkiksi poissaolojen hallinnasta päätetään kullekin työpaikalle parhaimmalla tavalla. Vaikeina aikoina sovitaan yhteisesti, miten yritys ja sen työntekijät selviytyvät lamasta pienimmillä mahdollisilla vaurioilla.

Paikallinen sopiminen on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, sopimista. Ei määräämistä.

Teknologiateollisuuden 1600 jäsenyritystä ovat hyvin erilaisia. Usein käyttämämme "haulikkokuva" (alla) kertoo, miten yritykset sijoittuvat esimerkiksi nettotuloksensa suhteen menestyvien ja tappiollisten yritysten janalle. Mikä kaikkia koskeva yleissopimus näitä kaikkia yrityksiä parhaiten palvelisi? Ei mikään. (Kirjoitus jatkuu kuvan alla).

Paikallisen sopimisen kytkeminen lähinnä palkanalennuksiin on suppea ja asenteellinen teko. Se ohjaa ajattelemaan täysin toisin, kuin mistä paikallisessa sopimisessa on todellisuudessa kyse.

Palkka on yritykselle investointi, parhaimmillaan tuottava sellainen. Kun palkkausjärjestelmä perustuu yrityksen strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin, se kannustaa henkilöstöä tavoitteiden toteuttamiseen. Kun tavoitteet toteutuvat, yritys menestyy, tuottavuus kasvaa ja työpaikkoja syntyy lisää. Tutkitusti myös henkilöstön työmotivaatio paranee, kun jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaansa hyvällä työsuorituksella ja paremmalla osaamisella.

Suomi on pieni, avoin markkina kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisen teknologiateollisuuden menestys on täysin riippuvainen siitä, miten tuossa kilpailussa pärjätään. Paikallinen sopiminen ei tässä maailmassa ole yrityksille vaihtoehto, vaan elinehto.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, jolle työelämän ja yritysten uudistuminen on lähellä sydäntä.

 

Kommentit (0)