Veli Matti Kuisma

Saksaan syntyy industrie 4.0

Oliver Wymanin selvitys lupaa Saksan Industrie 4.0 -ohjelman maailmanlaajuiseksi liiketoiminnan kasvuksi 1,4 triljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä. Selvityksen mukaan tuotantomenetelmät kehittyvät, mutta vielä tärkeämpää on se, että digitaalinen teollisuus synnyttää toisen polven ”leanin”, jossa seuraavien 10–15 vuoden aikana prosessit, suunnittelu, hinnoittelu, asiakaspalvelu, kunnossapito, tuotekehitys ja tuotteiden lanseeraus nousevat aivan uudelle tasolle. Tätä tasoa voidaan verrata yhtä suureen muutokseen kuin aikanaan oli massatuotannon aiheuttama muutos.

Tuotteiden älykkyys kasvaa. Muutos menee läpi teknologioiden, tuotteiden, tiedon siirron, kaupankäynnin ja töiden järjestelyjen. Teknologia on mahdollistaja, mutta todellinen arvo syntyy niistä päätöksistä, joita tehdään uusien liiketoimintamallien, toiminta-alustojen ja tehokkaampien prosessien avulla.

Tuotanto tietenkin kehittyy. Digitaalinen teollisuus muuttaa radikaalisti tapaa, jolla teolliset yrityksen ja mm. julkiset palvelut tuotetaan. Olemme uuden teollisen vallankumouksen keskellä, jonka seuraukset tulevat sukupolvet kokevat ja näkevät.

Verkon avulla yhteen liitetyt ohjelmistot kontrolloivat fyysisiä laitteita.

Prosessit automatisoituvat ja digitalisoituvat. Industrie 4.0:n teknologiset perustana ovat kyber-fyysiset järjestelmät (Cyber-physical system, CPS) ja internet of things (IOT) eli asioiden internet. Kyberfyysinen järjestelmä (CPS) on järjestelmä, jossa verkon avulla yhteen liitetyt ohjelmistot kontrolloivat fyysisiä laitteita (esim. sorvia).

Kyber-fyysinen tuotantojärjestelmä (CPPS) taas on tuotantojärjestelmä, joka on varustettu älykkäillä koneilla, roboteilla, varastojärjestelmillä ja tuotteilla, jotka voivat itsenäisesti vaihtaa tietoja, suorittaa toimintoja ja ohjata toisiaan. Ne voivat parantaa teollisuusprosesseja tuotannossa, suunnittelussa, materiaalinkäytössä sekä toimitusketjun ja tuotteen elinkaaren hallinnassa.

Standardointi luo pohjan Industrie 4.0:lle, koska kaikkien laitteiden kommunikointi toisten laitteiden kanssa on hoidettava automaattisesti ja myös vaarallisten laitteiden ja järjestelmien kommunikoinnin on oltava turvallista. Ensimmäinen Industrie 4.0 standardisointiin liittyvä roadmap (ver.1.0.) on julkaistu jo huhtikuussa 2014.

Töiden organisoinnille ja järjestelyille on löydettävä uusia ratkaisuja. Industrie 4.0 ajatus lähtee liikkeelle ihmisistä, tekniikasta ja organisaatiosta. Industrie 4.0 on sosio-tekninen järjestelmä. Se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden suorittaa vaihtelevampia tehtäviä, parantaa ammattitaitoaan ja toimia useammalla toimialalla. Työntekijöiden tiedon saanti paranee huomattavasti.

Innovaatiorahoitukseen 200 miljoonan euron lisäys.

Koulutus ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Oppimista tukevat työvälineet ja osallistavat työskentelytavat parantavat opetuksen ja oppimisen tuottavuutta. Syntyy uusia koulutussisältöjä, joissa painottuu kasvavassa määrin ICT-osaaminen. Opettavat välineet – helposti käytettävät ja oppimista tukevat artefaktit – välittävät käyttäjälle tiedon toiminnallisuudestaan automaattisesti.

Euroopan teollisuusmaat ovat käynnistäneet omat Industie 4.0 -ohjelmansa. Ohjelmat toki tuottavat paljon uutta tietoa, osaamista ja edistävät valmistavan teollisuuden tuotantoa sekä tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja älykkäitä tuotteita markkinoille. Ohjelmat ovat myös sysäys uudelle kasvulle.

Miten suomen tulisi edetä teknologian kehittämisessä? Suomen tulisi panostaa merkittävästi enemmän valmistavan teollisuuden kehittämiseen. Meillä on Euroopan tasollakin tarkasteltuna toimiva innovaatiorahoitusjärjestelmä, joka pääosin kanavoitu Tekesin kautta. Teknologiateollisuuden tavoitteena on saada julkiseen innovaatiorahoitukseen 200 miljoonan euron lisäys. Innovaatiorahoituksella on merkittävä vipuvaikutus, sillä euron panostus julkiseen innovaatiorahoitukseen johtaa 2 euron yksityiseen panostukseen.

Industrie 4.0 tulokset alkavat konkretisoitua. Saavutettuja tuloksia mahdollista kuulla Tampereella järjestettävässä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa 29.5.–1.6.2017. MDP kokoaa teollisuuden kaikki Suomen merkittävimmät asiantuntijat ja teollisuusjohtajat keskustelemaan teollisuuden tulevaisuudesta.Veli Matti Kuisma

Teknologiateollisuus ry

Johtava asiantuntija

Kommentit (0)