Ville Peltola

Sopimusteknologiat tulevat työelämään

Bitcoin-virtuaalivaluutan takana oleva lohkoketjuteknologia on tehnyt vahvan esiinmarssin viime vuoden aikana. Yksi olennainen lohkoketjuun liittyvä ominaisuus on ns. älykäs sopimus (smart contract). Toisin kuin perinteinen sopimus, älykäs sopimus kykenee keräämään hyvin suuren määrän dataa monista ulkopuolisista lähteistä, prosessoimaan sitä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan koko sopimuksen voimassaolon ajan ja tekemään prosessoinnin tuloksien pohjalta toiminnallisia muutoksia. Silloin sopimuksen ehtojen toteutuminen perustuu myös sellaiselle informaatioille, jota ei ollut vielä saatavilla, kun sopimus laadittiin.

Hyvä ajankohtainen esimerkki älykkäiden sopimusten toiminnasta on kotimainen pilotti asuntokaupan digitalisoinnista, jossa mukana ovat OP, Nordea, Vero, Maanmittauslaitos ja ohjelmistoyritys Tomorrow Labs. Taannoisessa hankkeesta kertovassa HS-artikkelissa älykkäiden sopimusten käyttöä kuvataan seuraavastii: ”Kyse ei ole varsinaisesti tekoälystä vaan siitä, että digitaalisella alustalla voidaan valvoa koneellisesti rahojen siirtymistä asuntokaupassa. Kun rahat siirtyvät, siirtyy myös asunnon omistajuus. Lisäksi pankille siirtyy lainan vakuus. Verottaja taas pystyy merkitsemään varainsiirtoveron suuruuden suoraan kaupantekohetkellä.”

Toinen lohkoketjuihin liittyvä uusi ilmiö on ICO, Initial Coin Offering. ICO on tyypillisesti joukkorahoituskampanja uuden palvelun ja yrityksen luomiseksi, jossa samalla luodaan uusi kryptovaluutta. Osa uudesta kryptovaluutasta myydään sijoittajille ns. tokeneina (token/coin), joista tulee kyseisen palvelun toiminnallista valuuttaa, jos kyseisen ICO:n rahoitustarve täyttyy ja jos palvelu onnistutaan kehittämään ja ottamaan käyttöön. Tokenien myynti sijoittajille tapahtuu toisella kryptovaluutalla, useimmiten Bitcoinilla.

Yksi esimerkki ICO:sta on Filecoin, jossa tavalliset käyttäjät voivat jakaa omaa käyttämätöntä tietokoneiden tallennuskapasiteettia muille ja ansaita Filecoineja, eli kyseisen palvelun toiminnallista kryptovaluuttaa tallennuskapasiteettiin. Filecoin keräsi viime syksynä sijoittajilta $257 miljoonaa. Yhdessä päivässä. ICO on siis vaihtoehto perinteiselle riskirahoittamiselle, mutta ilman rahoitusmaailman sääntelyä ja byrokratiaa. Huuma ICO:jen ympärillä on ollut viime vuonna valtava ja sijoituksia tehtiinkin viime vuonna ICO:jen kautta hetkellisesti jopa enemmän kuin koko perinteisen riskirahoitusmarkkinan kautta.

Työ on sopimista: sopimuksia siitä mistä puhutaan, mistä pitäisi puhua, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Työ on sopimista siitä, kuinka edetään yhdessä, kuinka tehdään valintoja, mistä vaihtoehdoista valitaan ja mitä valitaan. Työhön kuuluu myös sopimus työehdoista ja kompensaatiosta työn suorittamisesta. Nämä tunnetaan tuttavallisemmin työsopimuksena ja eri alojen yhteisinä työehtosopimuksina (TES).

Työ on sopimista.

Lohkoketju, älykkäät sopimukset ja kehittyvä ’token-talous’ ovat esimerkkejä sopimusteknologioista, jotka voivat muuttaa työelämää lähivuosina merkittävillä tavoilla. Esimerkiksi tokenit voivat olla uusi työn kompensaation muoto perinteisen palkan rinnalla. Samoin yrityksen jaettu omistajuus voidaan toteuttaa perinteisten osakkeiden sijaan tokeneilla. Token-taloudessa perinteinen työsuhde ei ole välttämättä tarpeellinen, vaan kehittäjä voi osallistua uusien palveluiden kehitykseen verkostomaisessa alustataloudessa yksityisenä henkilönä tai osana epäformaalia tiimiä tai yhteisöä.

Alustatalouden tulevaisuudessa perinteinen työsuhde ja samalla myös työsopimus voivat muuttua. Älykkäillä sopimuksilla voitaisiin esimerkiksi hoitaa työn kompensaation maksaminen automaattisesti, turvallisesti ja läpinäkyvästi, kun tietyt työn reunaehdot täyttyvät. Työsuoritteen reunaehtojen määritteleminen älykkäisiin sopimuksiin onkin eräänlaista ’työehtosopimusten digitalisointia’.

Sopimusteknologiat ovat uusi ja nouseva aihe, jossa Suomella voi olla johtava kehittäjän ja soveltajan rooli. Kuulisin mielelläni kommentteja ja ideoita aiheeseen liittyen Twitterissä hashtagilla #sopimusteknologiat. Kiitän myös Esko Kilpeä arvokkaasta sparrailusta uuden, tärkeän aiheen äärellä.

 

Ville Peltola

Johtaja, Digitalisaatio

Teknologiateollisuus ry

Kommentit (0)