Veli-Matti Kuisma

Tampereella valmistaudutaan neljänteen teolliseen vallankumoukseen

Eurooppalaiset taloudet ovat hitaasti selviytymässä pisimmästä niitä koskaan kohdanneesta lamasta. Reaalitalous ja globaalisti kilpailukykyinen eurooppalainen valmistava teollisuus ovat avainasemassa pyrittäessä takaisin kasvu-uralle ja poistettaessa työttömyyttä. Vaikkakin valmistava teollisuus on toiseksi suurin työllisyyden luoja, sektori on menettänyt enemmän kuin kaksi miljoonaa teollisuustyöpaikkaa Euroopassa. Tämä alaspäin osoittava trendi on nyt käännettävä teollisella renessanssilla ja teollisuustoimintaa uudistamalla.

Olemme neljännen teollisen vallankumouksen edessä ja uskomme sen tuovan teollisuuden takaisin Eurooppaan. Tämä edellyttää valmistavan teollisuuden innovaatioilta jättimäistä loikkaa, ja tulee muuttamaan tuotteita, kuluttajien odotuksia ja yritysten tapaa hallita tuotantoaan ja jakeluaan uudessa liiketoimintaympäristössä. Ennennäkemätön palautteenantomahdollisuus yritysten ja niiden asiakkaiden välillä merkitsee vallankumousta tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja jakelussa.

Uskomme teollisuuden palaavan Eurooppaan

Suomalainen teollisuus on valtavien haasteiden – ja mahdollisuuksien edessä. Uskomme valmistavan teollisuuden ja sen myötä työpaikkojen palaavan myös Suomeen, jos teollisuus saa tarvitsemansa tuen digitalisaation ja tieto- ja viestintäteknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tieto- ja viestintäteknologian avulla on mahdollista tehostaa koneiden ja laitteiden valmistusta sekä niiden käyttöä ja ylläpitoa. Prosesseista välittyvä tiedon varaan voidaan rakentaa uutta palveluliiketoimintaa, kun asiakkaille voidaan kertoa, miten nämä voivat tehostaa omaa toimintaansa.

Teolliselta internetiltä eli koneiden omalta verkolta odotetaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia esim. tuottavuuden nousun ja avautuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Teollinen Internet on osa neljättä vaihetta teollisten vallankumousten tiellä. Saksan lanseeraaman neljännen teollisen vallankumouksen (Industrie 4.0) odotetaan tuovan älykkyyttä, oppivuutta ja kommunikaatiokykyä esineisiin, laitteisiin ja teknisiin järjestelmiin ja muuttavan yhteiskuntaa ja teollisuutta yhtä merkittävästi kuin höyrykone ja rautatiet, sähköistys sekä automaation ja tietotekniikan kehittyminen.

Teknologia sopeutuu yhteiskuntaan sen symbioottisena osana

Neljäs teollinen vallankumous rakentuu edellisten teollisten vallankumousten innovaatioille ja tuo mahdollisuuden ratkaista niiden aiheuttamia haasteita ja ongelmia. Kyseessä on eräänlainen uudistava ja vastuullinen vallankumous, jossa teknologia sopeutuu yhteiskuntaan sen symbioottisena osana, kun edellisten vallankumouksien yhteydessä enemmänkin yhteiskunta sopeutui tekniikkaan.

Hektisessä arjessa yritysjohdon ja T&K&I-asiantuntijoiden olisi jatkuvasti pysyteltävä alansa kehityksen kärjessä. Se on paljon vaadittu, kun jokapäiväinen päätöksenteko ja tuloksen tekeminen on aina asetettava etusijalle. Tästä syystä Teknologiateollisuus tukee yhtenä strategisena partnerina ensi kesäkuussa Tampereella järjestettävää Manufacturing Performance Days 2015 -tapahtumaa (www.mpdays.com). Kolmeen päivään on koostettu tiukka paketti uusinta osaamista, verkostoitumismahdollisuuksia ja sparrauskumppaneita ympäri maailmaa. Edustettuina ovat niin korkein yritysjohto, akateeminen maailma kuin tutkimuslaitoksetkin; yli 500 osanottajaa. Sieltä ei ole varaa olla poissa, jos aikoo olla yksi neljännen teollisen vallankumouksen voittajayrityksistä!

Veli Matti Kuisma, TkT
Johtava asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

Kommentit (0)