Saara Hassinen

Teknologiasta apua osaajapulaan 

Suomi vanhenee nopeasti. Tilastokeskuksen mukaan 85-vuotiaita tai sitä vanhempia oli vuonna 2017 melkein 150 000. Ennusteen mukaan vuonna 2040 saman ikäisiä on noin 340 000 ja vuonna 2060 jo lähes 400 000.

Vaikka väestön terveyttä saataisiin parannettua ja valtaosalle ikääntyminen koostuisi terveistä elinvuosista, viimeisinä vuosina hoidon ja hoivan tarve on todennäköisesti suuri. Harva kuolee saappaat jalassa. Viimeiset vuodet ovat kalleimmat riippumatta siitä, kuoleeko haimasyöpään 40-vuotiaana vai kaiken nähneenä 100-vuotiaana vanhuuteen.

On väistämätön tosiasia, että väestön ikääntyessä myös sosiaali- ja terveydenhuollossa kädet loppuvat kesken. Kenenkään ei onneksi tarvitse ratkaista osaajapulaa yksin. Laajapohjainen yhteistyö toimii tässäkin tapauksessa. Myös terveysteknologia haluaa antaa oman panoksensa.

Teknologian avulla vanhusten hoitoa ja hyvinvointia voidaan parantaa useilla eri tavoilla (Ks. myös HS 10.2.2019):

Esimerkiksi kännykkäsovelluksen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat selata ja kirjata potilastietoja reaaliaikaisesti heti potilaan vierellä. Potilasturvallisuutta lisää myös älylääkekaappi, jonka varmennusjärjestelmän avulla virheiden mahdollisuus pienenee. Kotihoidossa lääkkeiden annostelu sujuu ilman unohduksia robotin avustamana.

Teknologian avulla parempaa hoitoa

Langattomasti lähettävän verensokerimittarin avulla diabeetikoiden ajantasaisia verensokeritietoja voidaan seurata etänä ja potilaille voidaan lähettää automaattisesti viestejä ja kannustaa heitä parempaan diabeteksen hallintaan.

Dementia-potilaille on tarjolla kelloja, joissa on gps-paikannukseen perustuva hälytys, puhelin ja avunpyyntönappi. RFID-rannekkeen avulla taas esimerkiksi kuntosalilaitteelle voidaan ladata henkilökohtainen ikääntyneelle sopiva harjoitusohjelma.

Vanhustenhoito ja kotihoito ovat vain yksi esimerkki, jossa teknologiaa hyödyntämällä saadaan parempaa hoitoa, työtä helpottavia työkaluja ja kustannussäästöjä.

Esitettyjen ratkaisujen, kuten hyvien hankintojen, rinnalle pitää nostaa uusia ideoita arvioitavaksi. Hyvät käytännöt ja toimivat teknologiset ratkaisut sekä niiden levittäminen ovat toistaiseksi jääneet liian vähälle huomiolle, mutta niistä on saatavissa merkittävää helpotusta tämän päivän ja tulevaisuuden hoitotyön haasteisiin.

Teknologialla avulla pystytään korvaamaan monia rutiinitöitä ja hoitajille jää aikaa arvokkaaseen inhimilliseen työhön potilaiden kanssa.Saara Hassinen

Toimitusjohtaja

Terveysteknologia ry - Healthtech Finland

@SaaraHassinen

Kommentit (0)