Teppo Virta

Teknologiateollisuus työllistää ympäri maan, liiton aluetoiminta palvelee

Miksi Teknologiateollisuus ry panostaa aluetoimintaansa? Liitto haluaa palvella jäsenyrityksiään, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla Suomea.

Teknologiateollisuuden yritykset työllistävät ympäri Suomen yli 310 000 henkilöä. Alan yritykset ovat lähes kaikissa maakunnissa suurin tai toiseksi suurin vientitulojen lähde. Ne vastaavat merkittävästä osasta elinkeinoelämän T&K-investointeja kaikkialla Suomessa. Siksi Teknologiateollisuus ry palvelee jäsenyrityksiään ja vaikuttaa yritysten toimintaympäristön kehittämiseen myös alueellisesti.

Teknologiateollisuudella on seitsemän aluetoimistoa, ja työsarkaan kuuluu karkeasti ottaen kolme osa-aluetta: työsuhdekysymykset, yritysten välinen yhteistyö sekä alueellinen vaikuttaminen.

Tuottavuutta työsuhdepalvelulla

Kaikissa työsuhdeasioissa liiton aluetoiminta neuvoo, konsultoi ja kouluttaa jäsenyritysten edustajia. Tärkeimpänä tavoitteena on tukea yritysten tuottavuuskehitystä lisäämällä työehtojen yrityskohtaisuutta.

Mikä on keskeistä? Yritysten kannalta tärkeitä asioita ovat mm. tarpeen mukaiset työaikaratkaisut, kannustava palkitseminen sekä yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kulttuurin edistäminen. Mutta mikä tärkeintä, kyse on win win -tilanteesta. Kaikella tällä on myönteinen vaikutus myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Kasvua yritysyhteistyöstä

Alueellisella yritysyhteistyöllä tuetaan yritysten kannattavaa kasvua. Teknologiateollisuuden alueellista yritysyhteistyötä johtaa kolmetoista aluejohtokuntaa. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tiedonvaihtoon ja toinen toiselta oppimiseen.

Alueellisen yhteistyön teemat vaihtelevat riippuen yritysten kiinnostuksesta ja alueen tilanteesta. Ajankohtaisia aiheita ovat olleet ainakin kasvun elementit, oppilaitosyhteistyö, digitalisaation mahdollisuudet, kiertotalous osana liiketoiminnan kehittämistä sekä yritysten kokemukset yhteistoiminnasta ja paikallisesta sopimisesta.

Aluejohtokunnat toimivat myös teknologiateollisuuden kasvoina alueilla. Niillä on iso rooli alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä, vaikuttamisessa ja viestinnässä. Aluejohtokunnat ja muut alueellisen yritysyhteistyön foorumit toimivat myös hyvänä keskusteluympäristönä alueen yritysten sekä liiton johdon ja asiantuntijoiden mielipiteenvaihdossa.

Kehitetään osaamista, lisätään alan vetovoimaa

Teknologiateollisuuden alueellisessa vaikuttamisessa on painopisteenä juuri nyt koulutus.

Teknologiateollisuuden selvitys osoitti, että alalle tarvittavan neljän seuraavan vuoden aikana vuosittain yli 13 000 osaajaa. Maakunnallinen vaikuttaminen on keskeistä varsinkin ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Laadukas ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus tarvitsee onnistuakseen yhä enemmän oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, sillä oppimista siirretään enenevässä määrin työpaikalle.

Miten nuoret saadaan kiinnostumaan entistä enemmän teknologia-aloista? Tämä on suuri kysymys ja edellyttää uudenlaisia toimia. Liiton aluetoiminta, Helsingin toimiston vetovoimatiimi ja jäsenyritykset tekevät tiivistä yhteistyötä esimerkiksi MyTech-ohjelmassa, joka tarjoaa tukea koulujen monialaisten oppimisprojektien toteuttamiseen.

Tarve osaamisen kehittämiseen on suuri. Tarvitaan uusia osaajia, mutta työelämän murros edellyttää myös työelämässä jo olevien osaamisen päivittämistä. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on tässäkin avainasemassa.

Teknologiateollisuuden tavoitteet keskusteluun

Seuraavan puolen vuoden aikana alueellinen vaikuttaminen liittyy erityisesti tuleviin eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on, että Teknologiateollisuuden tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle nousevat laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Onkin muistettava, että kolme neljäsosaa tulevan eduskunnan kansanedustajista valitaan muualta kuin Uudenmaan ja Helsingin alueelta.

Teknologiateollisuuden aluetoiminta toimii verkottuneesti tiiviissä yhteistyössä liiton kaikkien yksikköjen ja asiantuntijoiden kanssa. Aluetoimistoilla on myös erityistehtävä: niiden tavoitteena on varmistaa, että alueilla toimivien yritysten sekä alueellisten sidosryhmien yhteistyö on hedelmällistä ja keskusteluyhteys toimii tehokkaasti molempiin suuntiin.

Kirjoittaja toimii Teknologiateollisuus ry:n aluetoiminnan johtajana ja Varsinais-Suomen aluepäällikkönä.

@Teppo_Virta

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden syyskuun uutiskirjeessä.

Kommentit (2)

Käyttäjän Antti Virtanen kuva
Antti Virtanen
Kiitos Teppo hyvästä kirjoituksesta. Me koulutuksen järjestäjät suhtaudumme hyvin avoimesti entistä tiiviimpään yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa. Henkilökohtaisesti toivon, että voimme yhdessä yritysten kanssa kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä yritysten sisälle, jossa yritysten henkilökunta yhdessä opettajiemme kanssa valmentavat eri ikäisiä oppijoita vaativiin ammattitehtäviin. Tällä uskon olevan vaikutusta myös ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuteen ja erityisesti teknologian alan entistä suurempaan kiinnostukseen.
Käyttäjän Teppo Virta kuva
Teppo Virta
Kiitos Antti kommentistasi. Olen ehdottoman samaa mieltä; aiempaakin tiiviimmässä yhteistyössä on voimaa!