Jaakko Hirvola

Tuleva hallitus: tässä keinoja lisätä työllisyyttä

Työllisyysasteen nostaminen on tulevan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä. Teknologiateollisuus laati yhdessä Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden kanssa työllisyysohjelman, jolla 75 prosentin työllisyysaste on mahdollista saavuttaa. Tiedämme, mistä puhumme, sillä vientiteollisuus työllistää tällä hetkellä 1,1 miljoonaa suomalaista suoraan ja välillisesti.

Muutama poiminta työllisyysohjelmastamme:

Suomen pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyinen. Yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että työn tai tuotannon kustannukset eivät voi olla kilpailijamaita kovemmat.

Myös työmarkkinoiden on uudistuttava siten, että ne tukevat nykyistä vahvemmin työllisyyttä. Kun maassamme on elinvoimaista vientiteollisuutta, työtäkin riittää. Vientivetoisuus, paikallisuuden lisääminen, kannustinloukkujen purkaminen ja työrauhan parantaminen ovat teemoja, joihin tulee ja kannattaa panostaa.

Ilman osaajia ei ole menestyviä yrityksiä. Kannamme suurta huolta siitä, että osaamisen kehittämiseen ei ole panostettu tarpeeksi. Koko työikäinen ja työkykyinen väestö on pidettävä työelämässä mukana, ja elinikäisen oppimisen mahdollistamisella pidetään huolta siitä, että ihmisten osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Työperäisen maahanmuuton luvituksen pitää olla sujuvaa ja ripeää.

Suomi elää osaamisesta ja huippulaadusta, ei bulkkituotannosta. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen mainio kirjoitus sellusta on oivallinen esimerkki siitä, mitä suomalaisessa teollisuudessa tapahtuu: kehitämme jatkuvasti huippuluokan tuotteita vastaamaan globaalia kysyntää. Siten pysymme kilpailussa mukana. Suomessa jos missä on mahdollista tehdä tuotekehitystä ja innovaatioita, jotka ratkaisevat esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja haasteita. On kaikilla tavoin tärkeää, että meillä on osaamista, innovaatiotoimintaa ja yhteistyöstä yli toimialarajojen. Vain yhteistyöllä pärjäämme.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja

Kommentit (0)