Carina Wiik

Tuotteiden resurssitehokkuutta edistettävä kannusteilla

EU:n ekosuunnitteludirektiivin myötä markkinoilla olevat tuotteet ovat entistä ympäristöystävällisempiä. Tästä ovat hyötyneet niin ympäristö, kuluttajat kuin suomalainen teollisuuskin.

EU-komission selvityksen mukaan ekosuunnitteludirektiivin avulla on säästetty energiaa vuoteen 2020 mennessä määrä, joka ylittää Italian vuosittaisen primäärienergian kulutuksen. Lisäksi uusilla toimenpiteillä, jotka on kuvattu direktiivin uudessa työohjelmassa, säästetään lisää Ruotsin vuosittaisen primäärienergian kulutuksen verran vuoteen 2030 mennessä.

Huolenaiheitakin on olemassa. Tuotteita koskevan lainsäädännön siirtyminen enenevässä määrin yksittäisten valtioiden tasolle heikentää EU:n sisämarkkinoita. Tämä kehitys koskee etenkin vireillä olevia kiertotalouden jätehuoltoon liittyviä ehdotuksia. EU:n ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on ollut varmistaa, että tuotteiden ympäristövaatimukset toteutuvat samalla tavalla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kestävyys, korjattavuus ja uudelleenkäyttö

Energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että asiassa edetään oikeassa järjestyksessä, eli viimeistellään ensin keskeneräiset ekosuunniteluun liittyvät selvitykset (keskeneräiset tuoteryhmät sekä vireillä olevat vaatimusten uudelleenarvioinnit) ennen uusien tuotteiden lisäämistä työsuunnitelmaan. Työsuunnitelmassa mainittujen tuotteiden energiatehokkuudessa on edelleen potentiaalia lisäsäästöille, joten tähän tulisi keskittyä.

Materiaalitehokkuuden kannalta tulisi omaksua varovainen, tapauskohtainen ja tieteeseen perustuva lähestymistapa, joka ottaa huomioon eron kuluttaja- ja investointituotteiden välillä. Kestävyys, korjattavuus ja uudelleenkäyttö ovat jo pitkälle huomioituja esimerkiksi teknologiateollisuuden valmistamissa investointitavaroissa.

Materiaalitehokkuuteen perustuvien säästöjen tulee olla todellisia ja hyödyllisiä. Ongelmana on, että niitä on erittäin vaikea todentaa, puhumattakaan mittaamisesta. Materiaalitehokkuutta tulisikin edistää kannusteilla, ei pakolla, jotta kiertotalouden tavoitteet saavutetaan.

Ledilin tuotteet ovat modulaarisia.

Esimerkiksi suomalainen suurteho-ledien optiikan ja heijastimien suunnittelun ja valmistuksen ammattilainen Ledil Oy on edistänyt materiaalitehokkuutta vapaaehtoisesti ja menestyksekkäästi. Materiaalit valitaan ensisijaisesti toiminnallisuuden ja kestävyyden perusteella. Ledil kehittää aktiivisesti tuotantoaan ja tuotesuunnitteluaan vähentääkseen materiaalien kulutusta.

Ledilin tuotteiden optisilla osilla on erittäin pitkä elinikä. Ne ovat modulaarisia, minkä ansiosta asiakkaat voivat vaihtaa komponentit ilman, että joutuvat vaihtamaan koko valaisinta.

Materiaalitehokkuus etenee siis vapaaehtoisestikin ja kannusteilla sitä voidaan nopeuttaa. Mutta jo säädettyjä vaatimuksia pitää kuitenkin valvoa aktiivisella markkinavalvonnalla. On tärkeää, että vaatimusten todentaminen toteutetaan tuotteiden fyysisen valvonnan keinoin, ei kirjoituspöytätyönä.

Tätä varten markkinavalvonnalla täytyy olla riittävästi resursseja ja osaamista. Läheinen yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten välillä on suotavaa. Puutteellinen valvonta heikentää suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä, varsinkin jos vaatimusten vastaisia tuotteita liikkuu EU:n sisämarkkinoilla.


Carina Wiik

 

Kommentit (0)