Piia Simpanen

Työyhteisön monimuotoisuus kasvattaa myös bisnestä

Mitä jos joku sanoisi lapsellesi, lapsenlapsellesi tai vaikka kummilapsellesi, että häntä ei arvosteta ja hyväksytä työympäristössä sellaisena kuin hän on? Että hän on väärää sukupuolta, väärää kansallisuutta, näyttää erilaiselta kuin muut tai on muilla tavoin aivan vääränlainen, aivan erilainen. Hän ei istu porukkaan, hän ei sovi työympäristön kulttuuriin. Häntä ei palkata.

Suvaitsevaisuudella on väliä – ei ainoastaan ihmisarvoisen kohtelun mutta myös bisneksen kannalta. Monille menestyville yrityksille diversiteetti ja inklusiivisuus ovat kilpailuedun lähteitä ja olennainen osa yrityksen kasvustrategiaa. Monimuotoisuutta arvostavassa ja kaikkia huomioivassa työympäristössä jokainen työntekijä saa olla mitä tai kuka haluakaan olla ja erilaisuus on rikastuttaja – myös liiketoimintamielessä.

Diversiteetillä tarkoitan sitä laajaa ominaisuuksien ja kokemuksien kirjoa, joita ihmisillä työyhteisössä on. Siihen sisältyvät esimerkiksi kansallisuus, sukupuoli, ikä ja seksuaalinen suuntautuminen. Osa ominaisuuksista näkyy päällepäin, osaa ei ole edes sallittua kartoittaa. Vaikka kaikki diversiteetin ominaisuudet eivät näy henkilöstötilastoissa, ne näkyvät yrityksen tuloksessa.

Esimerkiksi McKinseyn viimevuotisen tutkimuksen mukaan yritykset, joiden johdossa oli tasaisesti eri sukupuolia, olivat 21 % todennäköisemmin keskivertoa tuottavampia kuin ne, joilla diversiteetti oli vähäistä. Tuottavuuden todennäköisyys kasvoi, kun vertailtiin diversiteettiä kansallisuuksien näkökulmasta. Credit Suissen tekemän tutkimuksen mukaan keskimääräinen oman pääoman tuottoprosentti oli 16 % yrityksillä, joilla oli vähintään yksi nainen johtoryhmässä. Se oli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin yrityksillä, joiden johtoryhmässä on vain miehiä. Monien tutkimusten mukaan kaikenlainen diversiteetti yritysten henkilöstössä myös lisää yritysten innovaatiokykyä.

Monien tutkimusten mukaan kaikenlainen diversiteetti yritysten henkilöstössä myös lisää yritysten innovaatiokykyä.

Diversiteetti ei ole sitä, että olemme tyytyväisiä, kun yrityksen johtoryhmässä on Teijon, Samin, Janin ja kolmen Juhan lisäksi myös Anna-Liisa tai jopa Amir. Menestyneimmillä yrityksillä on diversiteetti ja inklusiivisuus -strategia, johon on vahvasti sitouduttu (McKinsey, 2018). Kyse ei ole kahvihuonetta koristavasta huoneentaulusta vaan strategiaa täytyy myös seurata ja mitata.

Järjestimme maaliskuussa Teknologiateollisuus ry:n Women in Tech -organisaatioverkoston jäsenille työpajan teemaan liittyen. Teknologiayritysten vahva viesti on, että tarvitsemme monipuolisia ja erilaisia osaajia muun muassa suunnittelemaan teknologisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, sillä niitä myös käyttää laaja joukko erilaisia ihmisiä. Yrityksiin ei etsitä sitä, joka istuu parhaiten työkulttuuriin vaan joka voi tuoda jotain lisää olemassa olevaan kulttuuriin ja tulevaisuudessa jopa muuttaa sitä.

Yksilöllä on viime kädessä valinnanvapaus sen suhteen, millaisen koulutuksen ja työtehtävän hän itselleen toivoisi. Me työnantajien edustajina ja työnantajina voimme vaikuttaa siihen, millainen kulttuuri heitä on odottamassa ja miten edesautamme sitä, että teknologia-alan monipuoliset mahdollisuudet ovat kaikille tiedossa ja tarjolla. Suomi ja teknologiayritykset tarvitsevat lisää tekijöitä ja huippuosaajia, jotta maamme olisi kilpailukykyinen myös jatkossa. Ei siis suljeta ovia tulevaisuuden kasvulta.

Itse kerron pienelle kummitytölleni, että häntä odottaa mielenkiintoinen tulevaisuus ja työelämä, jossa hänet otetaan avosylin vastaan. Huolimatta siitä, minkä alan hän valitsee, mitä sukupuolta hän edustaa tai ketä hän rakastaa.Piia Simpanen, @piiasimpanen

Kasvuohjelmien päällikkö, Teknologiateollisuus ry

Women in Tech -organisaatioverkoston vetäjä

Kirjoittaja on diplomi-insinööri, joka uskoo diversiteetin voimaan teknologiabisneksen menestyksen rakentajana.

 
Työpajassa esiin nousseita vinkkejä:

  • Diversiteetti ja inklusiivisuus aidosti osaksi yrityksen strategiaa ja arkea.
  • Strategian seuranta ja mittaaminen (esimerkiksi henkilöstötyytyväisyys).
  • Tietoisuuden lisääminen yrityksessä kaikilla tasoilla, myös asiakkaiden parissa.
  • Koulutukset ja henkilöstötilaisuudet esim. tiedostamattomiin ennakkoasenteisiin liittyen.
  • Monimuotoisuuden näkyminen yrityksen viestinnässä.
  • Yhteistyön tekeminen esimerkiksi muiden yritysten ja oppilaitosten sekä erilaisten verkostojen kanssa.

Pieni opas yrityksille: Women in Tech Member Guide: Tips on generating business value by integrating diversity and inclusion in company’s strategy and challenges that still exist.

Kommentit (0)