Blogit

03
Huhti
2017
Viennin vahva veto on edellytys suomalaiselle hyvinvoinnille. Yritysten uudistumis- ja innovaatiokyvystä on huolehdittava, jotta suomalaiset tuotteet ja palvelut pystyvät tarjoamaan ratkaisuja tämän päivän tarpeisiin globaalisti. Tutkimus- ja...
24
Maalis
2017
EU:n ekosuunnitteludirektiivin myötä markkinoilla olevat tuotteet ovat entistä ympäristöystävällisempiä. Tästä ovat hyötyneet niin ympäristö, kuluttajat kuin suomalainen teollisuuskin. EU-komission selvityksen mukaan ekosuunnitteludirektiivin...
20
Maalis
2017
Reaaliaikatalous (real-time economy, RTE) on avainkomponentti eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kustannustaakan alentamiseen ja kasvun vauhdittamiseen sekä koko Euroopan harmaan talouden torjuntaan. Reaaliaikataloudessa kaikki...
27
Helmi
2017
Suomi siirtyy Arktisen neuvoston puheenjohtajaksi toukokuussa 2017. Kaksivuotinen puheenjohtajuus osuu jännittävään ajankohtaan, sillä kansainvälinen kiinnostus pohjoisten napa-alueiden luonnonvaroihin on selvästi lisääntymässä. Tämä oli selvästi...
16
Helmi
2017
Me suomalaiset olemme rehellisiä ja luotettavia. Me suomalaiset emme esitä perusteettomia väittämiä. Me suomalaiset pidämme sanamme. Nämä väittämät eivät ole vailla perusteita. Olen usein kuullut näin sanottavan ulkomaalaisten taholta. Rehellisyys...
07
Helmi
2017
EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella aine tai seos luokitellaan vaaralliseksi....
26
Tammi
2017
Maantieliikenne on ja tulee lähivuosina olemaan suurten muutosten vallassa. Myönteisiä kehityskulkuja ovat kuljetusalalla saavutetut pitkät työehtosopimukset. Haasteitakin on. Hallituksen asettamat energia- ja ilmastotavoitteet edellyttävät...
23
Tammi
2017
Otsikon kysymyksellä viitataan tietysti vientivetoiseen työmarkkinamalliin. Sen ajatuksenahan on, että globaalille kilpailulle alttiit alat määrittelisivät jatkossa, millä työvoimakustannuskehityksellä niiden toiminta pysyy Suomessa...
19
Tammi
2017
Suomen ulkomaankaupasta suurin osa kulkee läntisen Euroopan kautta. Siihen suuntaan Suomi on maantieteellisesti saari, ja lähes kaikki vientikuljetukset tapahtuvat meritse. Sama koskee myös komponenttien, puolivalmisteiden ja raaka-aineiden...
16
Tammi
2017
Alkukesästä 2016 solmittu kilpailukykysopimus korjaa osin niitä vahinkoja, joita jäykkä, keskitetty ja poliittiseen päätöksentekoon kytketty tulopolitiikka on Suomen kilpailukyvylle aiheuttanut. Kiky kuitenkin vain korjaa jo syntyneitä vahinkoja,...

Sivut