Tilastot

Tästä osiosta löytyy tuoretta tilastotietoa teknologiateollisuudesta sekä Suomen että maailman taloudesta.

Lue myös tuore raportti vientiteollisuuden taloudellisista vaikutuksista Suomessa.

 

Maailman ja Suomen talouden kehitys

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Ennusteita Suomen talouden kehitykselle
 • Ennusteita eri maiden bruttokansantuotteen kehitykselle
 • Kuluttajien luottamusindeksejä
 • Teollisuuden ostopäällikköindeksejä

Maailman ja Suomen talouden kehitys (pptx)

Maailman ja Suomen talouden kehitys (pdf)

Teollisuustuotanto ja liikevaihto

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teollisuustuotannon määrän kehitys Suomessa ja kansainvälisesti
 • Liikevaihto päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka
 • Teknologiateollisuuden tuotannon määrän kehitys päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus

Teollisuustuotanto ja liikevaihto (pptx)

Teollisuustuotanto ja liikevaihto (pdf)

Uudet tilaukset ja tilauskannat

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn tulokset
 • Uudet tilaukset ja tilauskannat päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka

Uudet tilaukset ja tilauskannat (pptx)

Uudet tilaukset ja tilauskannat (pdf)

Vienti

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Suomen koko viennin kehitys verrattuna kilpailijamaihin
 • Koko viennin osuus bruttokansantuotteesta
 • Teknologiateollisuuden ja Suomen tavaraviennin kehitys
 • Teknologiateollisuuden tavaraviennin kehitys päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus
 • Teknologiateollisuuden tavaraviennin kehitys alueittain

Vienti (pptx)

Vienti (pdf)

Taitettu vientiraportti löytyy Talousnäkymät otsikon alta

Henkilöstö

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
 • Teknologiateollisuuden henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä
 • Tiedot löytyvät myös päätoimialoittain: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka-ala
 • Ulkomaanhenkilöstö luokiteltu myös alueittain
 • Teknologiateollisuuden henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumia

Henkilöstö (pptx)

Henkilöstö (pdf)

Ikä- ja sukupuolijakaumia (pptx)

Ikä- ja sukupuolijakaumia (pdf)

Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutustausta, rekrytointitarpeet ja teknologia-alojen koulutus

Lisää mielenkiintoista tietoa teknologiateollisuuden henkilöstöstä ja osaamistarpeista löydät Teknologiateollisuus ry:n osaamistarveselvityksistä

Investoinnit

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Kiinteät investoinnit teknologiateollisuudessa
 • T&K-investoinnit teknologiateollisuudessa
 • Teknologiateollisuuden investointiaste
 • Kiinteiden investointien käyttötarkoitus
 • T&K-investoinnit suorittajasektorin mukaan

Investoinnit (pptx)

Investoinnit (pdf)

Hinnat

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teollisuuden ja teknologiateollisuuden tuottajahintojen kehitys
 • Metallien hintakehitys

Hinnat (pptx)

Hinnat (pdf)

Lisäksi kannattaa tutustua teknologiateollisuuden ylläpitämään Tuottajahintaraporttiin.

Työaika

Alla olevista tilastoista löydät mm. seuraavaa tietoa:

 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden ajankäytön jakautuminen
 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sairauspoissalot
 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden työaikamuotojakauma
 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden vuosityöajat
 • Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen toteutus teknologiateollisuudessa 2017 ja 2018

Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2016

Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2015

Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2014

Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2013

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden ajankäyttö 2012 (pdf)

Työntekijöiden ajankäyttö 1995-2016 (pdf)

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden sairauspoissaolot 2005-2016

Työntekijöiden työaikamuodot

Työntekijöiden työaikamuodot 1986-2018 (pptx)

Vuosityöajat

Työntekijöiden vuosityöaika 2014-2016 (pdf)

Työntekijöiden vuosityöaika 2017-2019 (pdf)

Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen toteutus

Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen toteutus teknologiateollisuudessa (pptx)

Palkat ja työvoimakustannukset

Alla olevista tilastoista löydät mm. seuraavaa tietoa:

 • Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkakehitys ja palkkataso
 • Tietotekniikka-alan palkkatilastot
 • Suunnittelu- ja konsulttialan palkkatilastot
 • Työnantajan sosiaaliturvamaksujen kehitys
 • Kansainvälistä palkkavertailua

Työntekijät

Palkkakehitys IV/2018 (pdf)                                         Palkat IV/2018 (pdf)

Palkkakehitys IV/2017 (pdf)                                         Palkat IV/2017 (pdf)

Palkkakehitys IV/2016 (pdf)                                         Palkat IV/2016 (pdf)

Palkkakehitys IV/2015 (pdf)                                         Palkat IV/2015 (pdf)

Palkkakehitys IV/2014 (pdf)                                         Palkat IV/2014 (pdf)

Palkkakehitys IV/2013 (pdf)                                         Palkat IV/2013 (pdf)

Palkkakehitys II/2013 (pdf)                                          Palkat II/2012 (pdf)  

Palkkakehitys II/2012 (pdf)                                          Palkat IV/2011 (pdf) 

Palkkakehitys II/2011 (pdf)                                          Palkat II/2011 (pdf)                                                                               

Palkkakehitys IV/2010 (pdf)                                         Palkat IV/2010 (pdf)

Palkkakehitys II/2010 (pdf)

                         

Ansiokehitys 2004- (pptx)

Palkat 1990- (pdf)

Palkat toimialoittain 1990- (pdf)

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työvoimakustannusten muutos 2017-2019

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen toimihenkilöt

Toimihenkilöiden ansiokehitys 2000-2018

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2018

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2017

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2016

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2015

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat syyskuussa 2014

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2013

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2012

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2011

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkat lokakuussa 2010

 

Tietotekniikka-ala

Tietotekniikka-alan palkat 2009-2018

 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja -kehitys syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015

Ansiotasot ja -kehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014

 

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut teknologiateollisuuden työntekijöillä 2015-2019

 

Kansainvälinen palkkavertailu (teollisuus)

Teollisuuden tuntipalkkoja maittain

Palkantarkistuskyselyn tulokset

Palkantarkistuskysely 2019

Tuottavuus

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Suomen ja teknologiateollisuuden tuottavuuskehitys
 • Tuottavuuden osatekijöiden kehitys teknologiateollisuudessa

Tuottavuus (pptx)

Tuottavuus (pdf)

Kannattavuus

Alla olevista esityksistä löydät mm. seuraavaa tilastotietoa:

 • Teknologiateollisuuden nettotulos-% päätoimialoittain
 • Teknologiateollisuuden omavaraisuusaste päätoimialoittain

Kannattavuus (pptx)

Kannattavuus (pdf)

Alueelliset tiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Suomen eri alueilla

 

Alueraportti

LiiteKoko
PDF icon ajankaytto_2012_tt_toim.pdf10.94 KB
PDF icon vuosityoaika2014-2016_tt.pdf22.19 KB
PDF icon tt_palkat_2013_iv.pdf68.08 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2013_ii.pdf642.21 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2012_ii.pdf226.06 KB
PDF icon tt_palkat_2012_ii.pdf20.84 KB
PDF icon tt_palkat_2011_iv.pdf244.12 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2011_ii.pdf42.4 KB
PDF icon tt_palkat_2011_ii.pdf15.23 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2010_iv.pdf81.91 KB
PDF icon tt_palkat_2010_iv.pdf18.23 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2010_ii.pdf73.55 KB
PDF icon toim_palkat_2012.pdf191.12 KB
PDF icon toim_palkat_2011.pdf138.88 KB
PDF icon toim_palkat_2010.pdf152.71 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2014_iv.pdf290.34 KB
PDF icon tt_palkat_2014_iv.pdf70.37 KB
PDF icon teknologiateollisuuden_palkat_1990_lahtien_iv_2014.pdf104.27 KB
PDF icon ansiot_alatoimialoittain_iv_2014.pdf93.99 KB
PDF icon toim_palkat_2013.pdf207.82 KB
PDF icon toim_palkat_2014.pdf153.83 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2013_iv.pdf384.99 KB
PDF icon intran_koulutusta_koskeva_supistettu_perusinfosetti_mj_14042016.pdf414.59 KB
PDF icon tyonantaja-_ja_tyontekijamaksut_kesatoissa.pdf32.13 KB
PDF icon skol_palkat_2014.pdf70.7 KB
PDF icon skol_palkat_2015.pdf73.25 KB
PDF icon tt_palkat_2015_iv.pdf66.59 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2015_iv.pdf305.77 KB
PDF icon ansiot_alatoimialoittain_iv_2015.pdf60.28 KB
PDF icon tt_palkat_1990-iv_2015.pdf61.25 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2015_iv.pdf305.47 KB
PDF icon toim_palkat_2015.pdf154.5 KB
Tiedosto ajankaytto2013.pptx91.64 KB
Tiedosto ajankaytto2014.pptx91.76 KB
Tiedosto tyontekijoiden_tyoaikamuotojen_jakauma_teknologiateollisuudessa.pptx119.9 KB
Tiedosto kv_palkat_teollisuus.pptx99.77 KB
Tiedosto kannattavuus.pptx472.75 KB
PDF icon kannattavuus.pdf221.17 KB
Tiedosto maailman_ja_suomen_talouden_kehitys.pptx913.55 KB
PDF icon maailman_ja_suomen_talouden_kehitys.pdf742.66 KB
PDF icon Koulutustausta ja rekrytointitarpeet397.29 KB
Tiedosto henkilosto.pptx2.67 MB
PDF icon henkilosto.pdf945.84 KB
PDF icon intra_uusilla.pdf267.79 KB
Tiedosto vienti.pptx7.55 MB
Tiedosto ajankaytto2015.pptx92.08 KB
Tiedosto sairauspoissaolot_teknologiateollisuudessa_2001-2015.pptx86.66 KB
PDF icon tyontekijoiden_ajankayton_jakautuminen_1995-2015.pdf40.26 KB
Tiedosto hinnat.pptx1018.92 KB
Tiedosto investoinnit.pptx1.63 MB
PDF icon investoinnit.pdf448.42 KB
PDF icon toim_palkat_2016.pdf120.28 KB
PDF icon vuosityoaika2017-2019_40_375.pdf129.39 KB
PDF icon toim_palkat_2016_taitettu.pdf49.7 KB
Tiedosto tyontekijoiden_ansiokehitys.pptx87.91 KB
PDF icon skol_palkat_2016.pdf71.92 KB
PDF icon tyontek_palkat_2016_taitettu.pdf85.39 KB
PDF icon tyontek_palkat_2016_1.pdf86.07 KB
PDF icon tt_palkat_2016_iv.pdf69.99 KB
PDF icon tt_palkat_1990-iv_2016.pdf100.95 KB
PDF icon ansiot_alatoimialoittain_iv_2016.pdf95.34 KB
Tiedosto ika-_ja_sukupuolijakaumat.pptx228.87 KB
PDF icon ika-_ja_sukupuolijakaumat.pdf90.9 KB
Tiedosto tuottavuus.pptx643.35 KB
PDF icon tuottavuus.pdf228.77 KB
Tiedosto teknologiateollisuuden_tyontekijoiden_tyovoimakustannusten_muutos_2016-2018.pptx86.74 KB
PDF icon alueraportti_i_2018.pdf1.33 MB
Tiedosto teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pptx2.49 MB
PDF icon teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf1.05 MB
Tiedosto ajankaytto2016.pptx92.04 KB
PDF icon tyontekijoiden_ajankayton_jakautuminen_1995-2016.pdf78.05 KB
Tiedosto sairauspoissaolot_teknologiateollisuudessa_2005-2016.pptx86.93 KB
Tiedosto tietotekniikka-alan_palkat_2008-2017.pptx106.47 KB
PDF icon skol_palkat_2017.pdf105.95 KB
PDF icon toim_palkat_2017.pdf645.3 KB
Tiedosto toimihenkiloiden_ansiokehitys_2000-2017.pptx94.71 KB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx253.9 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf176.16 KB
PDF icon hinnat.pdf360.82 KB
PDF icon tt_palkkakehitys_2017_iv.pdf99.53 KB
PDF icon tt_palkat_2017_iv.pdf108.23 KB
PDF icon tt_palkat_1990-iv_2017.pdf17.55 KB
PDF icon ansiot_alatoimialoittain_iv_2017.pdf9.6 KB
Tiedosto tyontekijoiden_ansiokehitys.pptx88.26 KB
Tiedosto tyontekijoiden_ansiokehitys.pptx88.26 KB
Tiedosto teknologiateollisuuden_tyontekijoiden_tyovoimakustannusten_muutos_2017-2019.pptx86.43 KB
PDF icon vienti.pdf1.62 MB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx253.9 KB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx256.22 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf176.7 KB
PDF icon alueraportti_iii_2018.pdf1.42 MB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx256.68 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf174.68 KB
PDF icon alueraportti_iv_2018.pdf1.41 MB
Tiedosto tyonantajan_sosiaalivakuutusmaksut_teknologiateollisuuden_tyontekijoilla_2015-2019.pptx87.54 KB
Tiedosto aluegraafit.pptx4.03 MB
PDF icon aluegraafit.pdf1.32 MB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx391.43 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf260.65 KB
PDF icon aluegraafit.pdf1.36 MB
Tiedosto aluegraafit.pptx4.01 MB
PDF icon alueraportti_i_2019.pdf1.44 MB
PDF icon vienti.pdf1.62 MB
PDF icon skol_palkat_2018.pdf55.85 KB
Tiedosto tietotekniikka-alan_palkat_2009-2018.pptx109.87 KB
PDF icon vienti.pdf1.64 MB
PDF icon toim_palkat_2018.pdf82.44 KB
Tiedosto toimihenkiloiden_ansiokehitys_2000-2018.pptx94.9 KB
Tiedosto kv_palkat_teollisuus_2016.pptx100.45 KB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx396.67 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf222.87 KB
PDF icon vienti.pdf1.63 MB
PDF icon alueraportti_ii_2019.pdf1.37 MB
Tiedosto aluegraafit.pptx4.03 MB
PDF icon aluegraafit.pdf1.32 MB
Tiedosto palkantarkistukset_2019.pptx340.24 KB
Tiedosto kiky_pidennys_2017-.pptx227.1 KB
Tiedosto vienti.pptx7.52 MB
PDF icon vienti.pdf1.67 MB
PDF icon tyontek_palkat_2018.pdf99.93 KB
PDF icon tt_palkat_2018_iv.pdf57.54 KB
Tiedosto tyontekijoiden_ansiokehitys.pptx92.04 KB
PDF icon tt_palkat_1990-iv_2018.pdf103.76 KB
PDF icon ansiot_alatoimialoittain_iv_2018.pdf61.37 KB
PDF icon teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf1.05 MB
PDF icon vienti.pdf1.63 MB
Tiedosto vienti.pptx7.55 MB
Tiedosto uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pptx604.64 KB
PDF icon uudet_tilaukset_ja_tilauskannat.pdf232.58 KB
Tiedosto henkilosto.pptx2.68 MB
PDF icon henkilosto.pdf935.57 KB
Tiedosto teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pptx2.43 MB
PDF icon teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf1.06 MB
Tiedosto vienti.pptx7.57 MB
PDF icon vienti.pdf1.67 MB
Tiedosto aluegraafit.pptx4.08 MB
PDF icon aluegraafit.pdf1.36 MB
PDF icon alueraportti_iii_2019.pdf1.44 MB
Tiedosto teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pptx2.4 MB
PDF icon teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf1.05 MB