Jorma Turunen

Finanssivalvonnasta uuden liiketoiminnan mahdollistaja?

Uusi trendisana FinTech tarkoittaa finanssialan digitalisoitumista.

Käsite on vielä tällä hetkellä hyvin laaja ja voi tarkoittaa kaikkea, missä ohjelmistoilla joko sujuvoitetaan olemassaolevia finanssialan palveluita tai saadaan aikaan uudesta näkökulmasta asiakkaan ongelman ratkaiseva disruptoiva palvelu.

Finanssialan toimijat ovat usein asiakkaan ja rahan välissä olevia välimiehiä. Niinpä pelottava digitalisaation aiheuttama skenaario voi olla se, että fyysisen välimiehen tehtävän hoitaakin ohjelmisto, ilman siihen liittyvää manuaalityötä, virhemahdollisuutta, papereita tai viiveitä.

Turvallisuus on elintärkeää pankkitoiminnalle. Nykyään tämä ongelma on jo ratkaistu luomalla transaktioon osallistuvien luotettujen toimijoiden verkko ohjelmistoteknologiallla. Tämä voidaan tehdä esim. soveltamalla edelleen verkkorahan eli Bitcoinin toteutuksessa käytettävää lohkoketjuteknologiaa.

Teknologiateollisuus ry järjesti yhdessä Finanssialan Keskusliiton kanssa round table -tilaisuuden, jossa asiasta keskustelemaan kutsuttiin molempien järjestöjen jäsenyrityksiä. Tavoite oli selvittää onko edunvalvojilla rooli alan edistämisessä.

Konkreettisin lopputulema oli keskustelun aloittaminen alan säätelijän Finanssivalvonnan kanssa. Finanssiala on säädellyimpiä maailmassa ja pelkona on, että alan uberisaatio tapetaan alkuunsa regulaattorin toimesta.

Fintech-liiketoiminta on edistyneintä UK:ssa, jossa paikallsen regulaattorin FCA:n tehtävä on jopa kehittää liiketoimintaa ja puuttua peliin vasta, jos jotain huolestuttavaa ilmenee.

Milloin meillä?

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Kommentit (0)