Risto Siilasmaa

Kokeilun kulttuuria – F-Securen hallituksen henkilöstöjäsen valitaan kuten on paikallisesti sovittu

Miten toteuttaa henkilöstön edustus yhtiön hallituksessa siten, että yhtiö saa uudistuksesta menestyssykäyksen?

Hallitus on minun läheisin tiimini. Tiimin toimivuus on keskeisen tärkeää, enkä halua, että kukaan ulkopuolinen nimittää tiimiini jäseniä. Kehitimmekin yhdessä keinon valita hallitukseen henkilö, jota henkilöstö kannattaa ja jonka hallituksen nimitysvaliokunta on valinnut. Teimme tämän itse, yhdessä, eikä meitä ohjeistanut valtio, työnantajaliike tai ammattiyhdistysjärjestöt.

Järjestämme tänä keväänä F-Securessa vaalin, jossa valitaan henkilöstön edustaja hallitukseemme. 

Järjestämme tänä keväänä F-Securessa vaalin, jossa valitaan henkilöstön edustaja hallitukseemme. Kuka tahansa vakituisessa työsuhteessa oleva henkilöstön edustaja voi asettua ehdolle. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta haastattelee kolmea vaaleissa eniten ääniä saanutta työntekijää ja valitsee heistä yhden ehdotettavaksi yhtiökokoukselle hallituksemme uudeksi jäseneksi.

Teemme tämän rakentaaksemme yhdessä F-Securesta entistä menestyvämmän yrityksen. Menestyminen edellyttää viihtymistä, oppimista ja toveruutta. Toveruus onkin meille erityisen tärkeää. F-Securen työntekijät ovat kutsuneet toisiaan nimellä ”Fellow” jo neljännesvuosisadan. Onkin hienoa saada uusi Fellow myös hallitukseen.

Uusien asioiden kokeileminen on tuotekehityksestä elävälle yritykselle itseisarvo. Tämäkin hanke on meille kokeilu, jonka onnistuminen arvioidaan kahden vuoden kuluttua.

Uusien asioiden kokeileminen on tuotekehityksestä elävälle yritykselle itseisarvo. 

Kehitimme mallin yhdessä pääluottamusmiehemme kanssa: ”Paikallisen sopimisen yleisiä edellytyksiä ovat luottamus, yhteisymmärrys ja molempia osapuolia hyödyttävä lopputulos. Näen, että nämä elementit toteutuvat F-Securen hallituksen henkilöstöedustajan nimityskäytännössä”, pääluottamusmies Kim Englund toteaa.

Hallituksen jäsenenä valitulla henkilöstön edustajalla on samat vastuut ja velvollisuudet kuin muillakin hallituksen jäsenillä. Olen viime aikoina puhunut paljon yrittäjämäisestä toiminnasta ja vastuun merkityksestä työnteossa ja siihen liittyvissä päätöksissä. Näkisin, että henkilöstön edustaja hallituksessa sitoo yrityksen henkilöstöä entistä lähemmäksi päätöksentekoa.

Minulla on suuret odotukset tämän järjestelyn suhteen.

Risto Siilasmaa
F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja

Kommentit (0)