Laura Juvonen

Kuinka uudistaisin matematiikan opetusta?

Hämmästykseni oli suuri, kun näin äidinkielen aineeni arvosanan: 10+. Opettajani, kouluneuvos Kirsti Mäkinen, ei helposti jaellut kymppejä ja tuo jäikin ainokaisekseni. Aiheenani oli ”kuinka uudistaisin koulun matematiikan opetusta”. Ajatukseni oli, että kaikki samassa tahdissa eteneminen ei yksinkertaisesti toimi. Osa ei pysy kärryillä ja osa turhautuu. Opiskelijoiden pitäisi voida edetä yksilöllisessä tahdissa, asettaa itselleen tavoitteita sekä saada onnistumisen ja oivaltamisen kokemuksia.

Tänä päivänä yksi matematiikan opetusta uudistavista pioneereista, Pekka Peura, on kehittänyt sulautuvaa opetusta ja pienryhmäoppimista hyödyntävän opetusmenetelmän, jota hän kuvaa seuraavasti:
”Jos matematiikan oppiminen kuvitellaan korkeaksi portaikoksi, kukin oppilas saa opettajan tukiessa nousta portaita omaan tahtiin askel kerrallaan ja pysähtyä tietylle askelmalle niin pitkäksi aikaa kuin se on oppimisen kannalta järkevää. Tärkein seikka on, että askelmia ei edetä liian nopeasti eikä missään nimessä loikita yli, koska tällöin liian nopeaa nousua seuraava korkeanpaikankammo sumentaa loogisen ajattelun.”  

Se että kaikki eivät etene samassa tahdissa mahdollistaa kaikille tasa-arvoisemman mahdollisuuden oppia.

Miksi tämä on tärkeää?

Suomessa on kohta todellinen pula ihmisistä, jotka kykenevät matemaattiseen ajatteluun ja osaavat tätä soveltaa. Jo tällä hetkellä yrityksillä on vaikeuksia löytää esimerkiksi riittävästi  ohjelmistokehittäjiä tai data scientistejä. Laskennallinen teknologia ja tekoäly tulevat muuttamaan lähes kaikkia toimialoja ja tulevaisuuden työelämää. Suomalaisista työpaikoista kolmannes tulee suoraan tai välillisesti teknologiateollisuudesta.

Oleellista ei ole mekaaninen laskento vaan kyky ymmärtää matemaattisesti ongelmanratkaisua. Tulevaisuudessa korostuu myös entisestään kyky ymmärtää ja arvioida suhteellisuutta sekä virhemarginaaleja. Esimerkiksi jos vastaa pitkän matematiikan ylioppilaskokeessa, että linnunpönttö painaa 10.000 kg (tosi tarina) - niin mitäköhän kävisi vastaavasti vaikkapa sillanrakennuksessa tai keskosen verenmyrkytyksen ennustamisessa tekoälyn avulla?

Tunnetko loistavan opettajan?

Omalle kohdalleni osui loistavia opettajia alakoulusta tohtorin väitökseen asti. Opin esimerkiksi derivoimaan ja integroimaan ensin graafisesti fysiikan tunnilla, jolloin ymmärsin ajatuksen ennen teknistä toteutusta. Se ponnahduslauta kantoi pitkälle.

Jokainen opettaja ansaitsee suuren kiitoksen arvokkaasta työstään. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö haluaa myös kannustaa opettajia edelleen kehittämään osaamistaan ja uusia oppimismenetelmiä. Tämän vuoksi palkitsemme vuosittain kymmeniä ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia.

Tunnetko sinä erinomaisen matemaattisten aineiden opetusta kehittäneen opettajan? Ehdota häntä palkittavaksi 17.2.2017 mennessä. Ja koululaisille motivaationa, palkitsemme myös kaikki pitkän matematiikan erinomaisesti kirjoittaneet ylioppilaat 1000 euron stipendillä.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvosen kirjoitus avaa Suomi 100 -juhlavuoden blogin 100 tarinaa matematiikasta.  

Kommentit (1)

Käyttäjän Ingaliina Kujala kuva
Ingaliina Kujala
Ehdotamme Jussi Niemistä palkittavaksi erinomaisena matemaattisten aineiden opettajana JUSSI NIEMINEN Jussi Nieminen (FM), Helsingin normaalilyseon matematiikan lehtori ja pitkäaikainen oppikirjailija. Hän on laatinut työryhmän jäsenenä matematiikan oppimateriaaleja sekä peruskouluun että lukioon. Jussi Nieminen aloitti oppimateriaalien tekemisen 2000-luvun puolivälissä. Vuosina 2008–2012 ilmestyi lukion lyhyen matematiikan Summa-sarjan 9 osaa. Jussi Nieminen on mukana myös sarjan uudistamisessa lukion uuden opetussuunnitelman mukaiseksi vuosina 2016–2018. Lisäksi Nieminen on ollut keskeisenä tekijänä vuonna 2015 ilmestyneessä Lukion yhteinen matematiikka -oppikirjan työryhmässä. Vuodesta 2012 Jussi Nieminen on osallistunut uuden opetussuunnitelman mukaisen peruskoulun matematiikan oppimateriaalin laatimiseen. Suuren menestyksen saaneen Säde-sarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2015 ja sarjan viimeinen neljäs osa valmistuu syksyllä 2017. Sekä yläkoulun että lukion oppimateriaaliprojekteissa Jussi Nieminen on ollut tekemässä sarjojen kaikkia osia: painettuja ja digitaalisia oppikirjoja sekä digitaalisia opettajan aineistoja. Jussi Nieminen on ollut oppimateriaalityöryhmissä keskeisessä roolissa. Hänen vahva pedagoginen osaamisensa näkyy oppimateriaalien pedagogisissa ja sisällöllisissä ratkaisuissa. Jussi Nieminen on syvällisesti perehtynyt matematiikkaan ja osaa laatia toimivia ratkaisuja oppimateriaaleihin siten, että ne edistävät erilaisten oppilaiden oppimista. Hänelle on tärkeää, että oppilaat oppivat ymmärtämään matematiikkaa ja saavat onnistumisen ja oivaltamisen kokemuksia. Hän osaa ottaa huomioon uusien opetussuunnitelmien vaatimukset ja rakentaa niiden pohjalta oppimateriaaleihin selkeitä ja johdonmukaisia pedagogisia linjoja. Jussi Niemisessä yhdistyvät kokeneen opettajan pedagoginen osaaminen, matemaatikon analyyttinen ja systemaattinen ajattelu ja tarkkuus sekä tietokirjailijan kyky havainnollistaa vaikeitakin asioita.