Matti Mannonen

Liikennekaaren henki on oikea ja tavoite kannatettava

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti viime viikolla luonnoksen uudeksi liikennekaareksi, joka yhdistää ja uudistaa henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaaren henki on oikea ja tavoite kannatettava: se edistää uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa liikennesektorilla ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Liikennesektorilla on mahdollisuus saada aikaan merkittävä tuottavuusloikka edistämällä liikenne- ja infratiedon avoimuutta, helppoa luettavuutta ja yhteen toimivuutta. Avoin data mahdollistaa uusien, nykyistä tehokkaampien ja asiakkaita kiinnostavien palvelujen luomisen. Suomessa on paljon sekä paikkatiedon että mobiiliteknologian erikoisosaamista. Näiden pohjalta on jo syntymässä uusia kansainvälisesti skaalautuvia palvelualustoja – esimerkkinä liikkumisen kokonaispalvelua tarjoava mobility as a service (MAAS) -konsepti.

Reaaliaikaisen liikkumisdatan hyödyntäminen ja kaksisuuntainen kommunikaatio lisäävät elinkeinoelämän kuljetusten luotettavuutta, tehostavat liikenteen ohjausta ja parantavat liikenneturvallisuutta. Sen takia olisi tärkeää, että reaaliaikainen liikkumisdata olisi massatasolla eri toimijoiden käytössä. Kehitystä tuleekin ohjata suuntaan, joka kannustaa kaikkia toimijoita avaamaan omat datansa käytettäväksi.

Liikennekaaren julkistamisen yhteydessä kerrottiin myös liikenneverkon kehittämisen turvaamiseksi käynnistettävästä selvityksestä, jossa tutkitaan valtion omistaman liikenneverkkoyhtiön perustamisen edellytyksiä. Työ on tärkeä ja sen yhteydessä on piirrettävä Suomen liikennejärjestelmän iso kuva ainakin 20 vuoden perspektiivillä. 

Suomen liikennejärjestelmän pitkäjänteisestä kehittämisestä on pidettävä huolta, koska liikennejärjestelmä muodostaa elinkeinoelämän kilpailukyvyn kivijalan. Rahoitusratkaisuja valittaessa on huomioitava, että logistiikkakustannuksissa Suomi lähtee jo nyt huomattavalta takamatkalta tärkeimpiin kilpailijoihinsa verrattuna. Mahdollisen liikenneverkkoyhtiön perustaminen ja käyttömaksut eivät siksi saa lisätä Suomen elinkeinoelämälle kohdistuvia logistiikkakustannuksia. Tavoitteena tulee olla logistisen kilpailukyvyn parantaminen liikenneverkon luotettavuutta, nopeutta ja digitaalisia palveluja parantamalla.

Matti Mannonen
Teknologiateollisuus ry
SKOL ry:n toimitusjohtaja

Kommentit (4)

Käyttäjän Pekka kuva
Pekka
Miten konkreettisesti uusia työpaikkoja? Virolaiset taxit valtaavat pääkaupunkiseudun liikenteen pienemmillä kulurskenteilla. Ulkomaalaiset yritykset ottavat haltuun kuljetusliikenteen. Kuinka monta Suomen lipun alla liikkuvaa laivaa tiedätte? Kuinka haavoittuva suomalaisten yritysten kilpailukyky open data ajattelullanne? Luuletteko että kulut ei nouse? Mitä esimerkkejä teillä on antaa vastaavista tilanteista? Yksi palveluastako on parempi kuin mahdollinen 20 000 työtöntä lisää?
Käyttäjän Pekka kuva
Pekka
Suomen kilpailukyky paranisi Jos vihdoinkin ymmärrettäisiin että työnteon kuluja pitäisi laskea, ei sillä että luovutetaan Suomen liikenne sektori ulkopuolisien vallattavaksi Wallmart ideologiaa parhaimmillaan..
Käyttäjän Marko Forsblom kuva
Marko Forsblom
Erinomaisen ajankohtainen kirjoitus ja kannanotto liikennesektorin palvelurakenteiden uudistamiseksi. On erittäin tärkeää pitää huoli sekä perinteisen perusinfran että digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä ja varmistaa tiedon liikkuvuus ja hyödynnettävyys kaikissa vaiheissa; suunnittelussa, rakentamisessa, hoidossa ja ylläpidossa sekä loppukäyttäjien palvelujen kehittämisessä. Kiitos hyvästä kirjoituksesta :)
Käyttäjän Jukka-Pekka Kukkonen kuva
Jukka-Pekka Kukkonen
Anteeksi mitä? Fortune-lehden tutkimus Uberin rahavirrasta https://www.youtube.com/watch?v=jtS8KwK7yT8. Ketä tämä hyödyttää? Bahamaa? Uberia?