Tommi Uitto

Ohjelmoitava maailma

Nokia on uudestisyntynyt. Uuden Nokian kolme liiketoimintaa ovat Nokia Networks eli matkapuhelinverkot ja niihin liittyvät palvelut, HERE eli kartta- ja paikkatietojärjestelmät sekä uuden teknologian liiketoiminta Nokia Technologies. Tavoitteena on olla teknologiajohtaja maailmassa, jossa kaikki ihmiset ja asiat on kytketty toisiinsa. Nokia tunnetaan sloganistaan ”Nokia – Connecting People”. Jatkossa Nokian tavoitteena on yhdistää sekä ihmisiä että asioita. Mitä tämä oikein tarkoittaa, ja mitä merkitystä sillä on suomalaisen teknologiateollisuuden kannalta?

Suomessa rakennetaan kovaa vauhtia lähes maanlaajuisia 4G/LTE-verkkoja. Käyttäjäkokemus on 4G/LTE:n suurempien tiedonsiirtonopeuksien ja lyhyempien vasteaikojen ansiosta 3G-kokemusta parempi, mutta ei 4G vielä varsinaisesti mullista yhteiskuntaa. Sosiaaliseen mediaan voi ladata kuvia ja päivityksiä, videoita voi katsoa, ja ihmisille voi soittaa 4G:llä siinä missä 3G:lläkin.

Uskomme, että 5G mullistaa yhteiskuntaa selvästi enemmän. 5G tuotaneen markkinoille esikaupallisilla versioilla Tokion olympialaisten yhteydessä vuonna 2020, ja seuraavina vuosina se levinnee laajemmalle maailmalla. Tiedonsiirtonopeudet kasvavat edelleen ja vasteajat lyhenevät, se on päivänselvää. On sangen mahdollista, että 5G:n aikakaudella tukiasemaverkkoja aletaan merkittävästi tiivistää pienentämällä solujen kokoa. Samalla tukiasemien määrä kasvaa voimakkaasti. On mahdollista, että ilman toimilupaa operoitavat langattomat lähiverkot (WiFi, WLAN) liittyvät solukkoverkkoihin.

Päätelaitepuolella ihmisten käyttämien älypuhelinten ja tablettien lisäksi päätelaitekyvykkyys ja halvat radioverkkoanturit kätketään lähes kaikkiin fyysisiin olioihin, kuten kodinkoneisiin ja muihin laitteisiin (Internet of Things, asioiden Internet). Syntyy erittäin tiheä ja kattava ohjelmoitavien radiolaitteiden verkosto, joka kytkee fyysisen ja digitaalisen maailman saumattomasti yhteen. Voidaan puhua eräänlaisesta ihmiskunnan hermoverkosta, missä kaikki asiat ja ihmiset on kytketty verkkoon. Ja kuten ihmisen hermoverkossa, tässäkin erityisesti paikalla on merkitystä. Merkitystä on myös ihmisen tai asian nopeudella, suunnalla, mielentilalla, asiayhteydellä, viimeksi tapahtuneella toiminnalla, seuraavaksi mahdollisesti ja ennustettavasti tapahtuvilla asioilla, ja niin edelleen. Tämä kaikki mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja, joilla operaattorit yhdessä ohjelmistofirmojen ja muiden toimijoiden kanssa pystyvät uuttamaan verkosta tietoa ja luomaan sen avulla lisäarvoa.

Pilviteknologiat kiihdyttävät tätä kehitystä matkapuhelinverkon keskellä runko- ja keskusverkoissa. Tulevaisuudessa operaattorit ajavat kaikkia runko- eli keskusverkon toimintoja omien yksityisten pilvialustojensa päällä, samassa paikassa missä kaikkia operaattorin asiakassovelluksia ja palveluita ajetaan. Tämä lisää paitsi joustavuutta, nopeutta ja kustannustehokkuutta, myös mahdollistaa parempia rajapintoja, joihin operaattori ja sen ohjelmistokumppanit pääsevät liittymään.

5G:n ja operaattoreiden yksityisten pilvien aikakaudella on kysyttävä:

  • Voisiko auto ajaa ilman kuljettajaa?
  • Voisinko ohjata kaikkia kodin laitteita matkapuhelinverkon yli?
  • Voisinko katsoa haluamani HD-elokuvan suurelta tai pieneltä näytöltä missä ja milloin tahansa?
  • Voisinko kokea lisättyä todellisuutta (augmented reality) ja saada hyödyllistä tietoa ympäristöstäni tabletillani missä tahansa?
  • Voisiko vanhuksilla ja liikuntarajoitteisilla olla robottiasuja, jotka auttavat heitä liikkumaan, jos omat voimat eivät riitä?
  • Voisiko autoni navigaatio laskea jatkuvasti nopeinta tai parasta reittiä oikean ajantasaisen liikennetilanteen perusteella?
  • Voisiko sairaalaympäristössä paikantaa kaikki laitteet metrin tarkkuudella ja käyttää niitä etänä? Näin sairaanhoitajat ehtisivät keskustella potilaiden kanssa enemmän.

Suomalaisen teknologiateollisuuden olisikin nyt hyvä aika alkaa ottaa enemmän tehoja irti 4G/LTE-teknologiasta, olipa kyse sitten laajalti käytetyistä kuluttaja- tai yritysmaailman sovelluksista tai alakohtaisista ratkaisuista, ja asemoitua 5G-aikakaudelle. Pienillä ja suurilla suomalaisilla ohjelmistotaloilla on nyt hyvä etsikkoaika löytää paikkansa sovellus- ja palvelukehityksestä. Ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten lisäksi myös muilla teknologiayrityksillä on mahdollisuus parantaa ja laajentaa ratkaisujaan hyödyntämällä langattoman viestinnän uusia mahdollisuuksia. 5G:hen on vielä aikaa, joten eiköhän kääritä hihat ja aleta ajoissa hommiin!

Tommi Uitto
Länsi-Euroopan aluejohtaja
Suomen maajohtaja, Nokia Networks

 

Kommentit (0)