Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Sähköliitto valitsi konfliktien tien

Sähköliiton lakko teknologiateollisuudessa ja tukityötaistelut muilla toimialoilla alkoivat tänä aamuna 1. marraskuuta. Ne aiheuttavat isoja vahinkoja, vaikka yritykset tekevät kaikkensa minimoidakseen haitat. Sähkötöitä on tehty ennakkoon. Eläkeläisiä on kutsuttu työhön. Yritysten muu väki auttaa, ja varajärjestelyillä paikataan lakkolaisten työtä.

Globaalit teknologiayritykset siirtävät tuotantoa Suomen ulkopuolella tehtäväksi. Tärkeintä on, että lakosta huolimatta asiakkaat ympäri maailmaa saisivat tilatut tuotteet ilman viivästyksiä. Toimitusvarmuus on kriittinen kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla.

Sähköliitto lyö kapuloita rattaisiin vaikeuttamalla myös suojelutyötä. Suojelutyöllä tarkoitetaan tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden suojelemiseksi tai koneiden, laitteiden tai omaisuuden turmeltumisen estämiseksi. Liiton johto antoi työpaikoille ohjeet, ettei suojelutyöhön saa suostua. Tämä on tavatonta lakkotilanteissa. Vasta lakkoa edeltävänä päivänä liiton johto pyörsi päänsä ja salli suojelutyön ainakin joillakin työpaikoilla.

Painostusta joka suuntaan

Sähköliitto painostaa Teknologiateollisuus ry:tä lakolla, vaikka sähkötyön työehdot on turvattu Teollisuusliiton kanssa solmitussa uudessa työehtosopimuksessa. Teollisuusliiton hallitus hyväksyi sopimuksen eilen.

Sähköliitto yritti etukäteen painostaa Teollisuusliiton hallituksen jäseniä kirjeitse Teollisuusliiton johdon tietämättä. Tämäkin on tavatonta. Teollisuusliiton päättäjät asettuivat kuitenkin yksimielisesti liiton johdon neuvotteleman ratkaisun puolelle, ja Sähköliiton sekaantumisyritys toisen liiton päätöksentekoon kuivui kasaan.

Lakkoase on vaarallinen holtittomissa käsissä. Tukilakkojen logiikka ei avaudu alkuunkaan.

Sähköliitto kohdistaa tukityötaistelunsa toimialoille, jotka ovat Sähköliiton sopimuskumppaneita työehtosopimuspöydissä. Palvelualojen työnantajat Palta ry, Energiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry jäsenineen ovat täysin ulkopuolisia kiistassa, jonka ydin on Sähköliiton vallan säilyttäminen Teknologiateollisuudessa. Mitä Sähköliitto aikoo voittaa ärsyttämällä työnantajaliitot, joilla on ollut aikomus jatkaa työehtosopimustoimintaa Sähköliiton kanssa entiseen tapaan?

Tukityötaisteluihin joutuvat työnantajaliitot ovat kunnostautuneet isojen järjestö- ja sopimusremonttien tekijöinä viime vuosina. Oletettavaa on, että niiltä ei ensimmäiseksi heru ymmärrystä Sähköliiton pyrkimykselle betonoida sopimusrakenteita ja estää muutosta työmarkkinoilla.

Suoran toiminnan liike

Sähköliitto päätti valita työtaistelujen ja konfliktien tien. Se vastasi Teknologiateollisuuden tapaamiskutsuun suoralta kädeltä lakkovaroituksella. Se ei edes halunnut kuulla Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton perusteltuja syistä, jotka johtivat sähkötyön siirtoon alan pääsopimukseen. Se ei ollut kiinnostunut siitä, että työehdoissa ei tapahdu mitään muutoksia vaan kaikki työehdot turvataan.

Teknologiateollisuus ja Sähköliitto tapasivat ensimmäisen kerran valtakunnansovittelijan luona, kun Sähköliitolla oli jo kovat piipussa ja lisää latinkia tulossa.

Sähköliitto pakottaa sähkömiehet ja -naiset vahingoittamaan työnantajiaan ja aiheuttamaan laajaa haittaa koko yhteiskunnalle ja kansalaisille. Lakko herättää monesti yleisön sympatian, kun ammattiliitto tavoittelee jäsenilleen parempia työehtoja. Tässä lakossa ei ole kyse työehdoista ollenkaan. Tämän vuoksi lakkolaiset – työnantajien arvostamat kovan luokan ammattilaiset – ja suuri yleisö ovat hämmentyneitä: miksi lakkoillaan, kun syytä ei ole. Syyksi ei riitä liiton valta-aseman ylläpitäminen.

Sähköliiton äkkiväärä toimintatapa herättää kasvavaa huolta. Vallan ja vastuun pitäisi työmarkkinoilla olla edes jonkinlaisessa tasapainossa.

 

Työmarkkinajärjestöjen keskeisenä tehtävänä on tukea suomalaisia yrityksiä ja niiden henkilöstöä yhä syvenevässä kansainvälisessä kilpailussa. Järjestöiltä vaaditaan kykyä ymmärtää toimintaympäristön muutosta ja kykyä kompromisseihin. Niiden pitää viedä uudistusta eteenpäin eikä takertua vanhaan. Pitää myös osata rakentaa ja varjella yhteistyösuhteita muihin toimijoihin. Joskus tulee eteen tilanteita, joissa pitää osata myös luopua.

 

 

Kommentit (0)