Jaakko Hirvola

Strategiapäivitys tarkentaa tavoitteitamme: Toimintaamme ohjaa Suomen pitkäaikainen etu

Miten Teknologiateollisuuden pitää jatkossa ajaa Suomen pitkäaikaista etua? Miten ylipäätään määrittelemme Suomen pitkäaikaisen edun? Ja tärkeintä kaikista: miksi?

Teknologiateollisuuden toiminnan kantavana periaatteena on jo muutaman vuoden ollut Suomen pitkäaikainen etu. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Olemme nyt kirkastaneet periaatettamme ja päivittäneet strategiaamme, jota lähdemme 22.11. valitun uuden puheenjohtajamme Marjo Miettisen johdolla toteuttamaan vaalivuonna 2019.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STRATEGIA 2019-2023

Visio Suomesta vuonna 2030

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kohtaa nyt ja lähitulevaisuudessa isoja muutoksia. Jotkut muutokset, kuten teknologian nopea kehitys, ovat myönteisiä ja helpottavat työtämme. Toiset taas, kuten globaalien voimasuhteiden uudenlainen rakentuminen tai maapallon kantokyvyn rajojen vastaantulo, ovat haasteellisempia. Samaan aikaan vanhat oletukset työn ja toimeentulon yhteydestä, demokraattisen järjestelmän toimivuudesta tai talouskasvun kaikkivoipaisuudesta on haastettu.

Sitran ”Hyvinvoinnin seuraava erä” oli työmme pohjalla, kun määrittelimme Suomen, jollaisena haluamme sen nähdä vuonna 2030.

Teknologiateollisuuden visiossa Suomi on vuonna 2030 hyvinvoiva ja vakaa, ihmisillä on merkityksellistä työtä, työmarkkinat perustuvat paikalliseen luottamukseen ja Suomi on maa, johon yritykset haluavat investoida. Ihmisten toiminta on tasapainottumassa maapallon kantokyvyn kanssa samaan aikaan kun Suomi on maailman kärkeä kestävän teknologian kehittämisessä ja kestävässä arvonluonnissa.

Neljä polkua kohti tulevaisuuden Suomea

Kun olimme määritelleet, minkälainen Suomi on tavoittelemisen arvoinen, löysimme neljä teknologiateollisuuden kannalta strategista polkua, joita pitkin kulkemalla lähestymme visiotamme. 

1 Kestävä arvonluonti on teema, joka toistuu strategiamme eri osiossa. Uskomme, että menestyäkseen yritysten on tarjottava kestäviä ratkaisuja ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan ongelmiin. Samalla ne luovat taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa. Kestävään kehitykseen yksinkertaisesti kannattaa investoida.

2 Tulevaisuuden työ on muuttuvaa, merkityksellistä ja monimuotoista. Kuten tulevaisuudentutkija Ilkka Halava on todennut, palautamme koneille ne työt, jotka koneille kuuluvat. Voimme keskittyä ihmisyyttä vaativiin tehtäviin. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa, ja ihmisiä tulee kouluttaa siten, että heille on tarjolla mielekkäitä tehtäviä.

3 Uusi osaaminen. Kaikilla pitää olla mahdollisuudet oppia, kehittyä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Aivan kaikkien. Suomi ei bulkilla pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Siksi jatkuvan oppimisen on oltava jatkossakin maailman huippua.

4 Uuden luominen on panostus tulevaisuuteen ja kestävän menestyksen edellytys. Suomessa on oltava maailman parhaat ekosysteemit innovoida ja luoda uutta, jo korkea osaamisemme sitä edellyttää.

Yhteiset arvot työmme taustalla

Teknologiateollisuudessa työskentelee yli 80 vaikuttamisen, teknologiateollisuuden ja sen yritysten sekä työmarkkinoiden huippuasiantuntijaa.

Kokosimme yhdessä heidän kanssaan ne arvot, jotka ovat ohjanneet toimintaamme tähän asti ja ohjaavat toimintaamme tästä eteenpäin.

1 ETENEMME ROHKEASTI AJASSA. Haastamme ajatteluamme, kokeilemme uusia asioita ja kannustamme myös muita uudistumaan.

2 TOIMIMME YHTEISTYÖSSÄ ARVOSTAEN. Inspiroimme muita kuuntelemalla, keskustelemalla ja tekemällä jokaisesta kohtaamisesta erityisen.

3 OLEMME UTELIAASTI ASIANTUNTEVIA. Kehitämme ja haastamme itseämme, ymmärrämme kokonaisuuksia ja haemme polkuja tulevaisuuteen.

4 VAIKUTAMME AVOIMESTI JA VASTUULLISESTI. Nojaamme päätöksenteossamme faktoihin. Otamme huomioon, miten tekomme vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lopuksi: miksi kaikki tämä?

Teknologiateollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttaja, työnantajaliitto ja yritysten yhteistyöfoorumi. Miksi Suomen pitkäaikainen etu on meidän kaikkea toimintaamme ohjaava periaate?

Näemme, että tavoittelemamme Suomi vuonna 2030 on paikka, jossa myös teknologiayrityksillä on edellytykset menestyä ja luoda kestävästi arvoa. Meidän tehtävämme on olla mukana rakentamassa näitä edellytyksiä, yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa. Se on Suomen, kaikkien täällä töitä tekevien ja täällä yrittävien yhteinen, pitkäaikainen etu.

Jaakko Hirvola@jaakkohirvola

toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

 

Kommentit (0)