Jorma Turunen

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajalla on merkitystä

Kerroimme huhtikuun lopulla, että valtakunnansovittelija Minna Helle aloittaa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana 1.6.2018. Ilmoituksesta seurannut julkinen keskustelu on ollut pääosin erittäin myönteistä: sekä Helle että Teknologiateollisuus ovat saaneet runsaasti onnitteluja hyvästä valinnasta.

Helteen aiempi rooli valtakunnansovittelijana on herättänyt myös kysymyksiä hänen valintansa eettisyydestä. Onko toimittu oikein? Onko Teknologiateollisuus vaikuttanut Helteen päätöksiin rekrytoinnin ollessa käynnissä? Onko luottamus valtakunnansovittelijan instituutioon heikennyt?

Teknologiateollisuuden poisjäävän työmarkkinajohtajan Eeva-Liisa Inkeroisen 18.1.2018 antama ilmoitus luopua tehtävästä tuli meille kaikille yllätyksenä. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan tehtävä on työmarkkinoiden tärkeimpiä, joten aloimme välittömästi ilmoituksen saatuamme hakea hänelle seuraajaa. 

Julkistimme työpaikasta ilmoituksen 23.1. Olin kuitenkin jo varautunut siihen, että kaikki potentiaaliset tekijät eivät hae paikkaa. Näin keskeiseen tehtävään ei voi olla kovin montaa hakijaa ylipäätään. Haastattelimme kandidaatteja ja kävimme joitakin epävirallisia keskusteluja potentiaalisten henkilöiden kanssa. Tammi-helmikuun vaihteessa otin yhteyttä Minna Helteeseen ja kysyin hänen kiinnostustaan tehtävästä. Helle totesi, ettei pysty hakemaan paikkaa, vaikka tietenkin paikka oli myös hänen näkökannaltaan kiinnostava. Vastuu valtakunnansovittelijan tehtävän hoidosta on suuri ja Helle halusi keskittyä tehtäväänsä täysipainoisesti.

Vaikka ymmärsin Helteen vastauksen, olin siitä myös harmissani. Jatkoimme hakuprosessia muiden hakijoiden kanssa.

Helle ilmoitti liittokierroksen alussa suojelevansa omalta osaltaan mahdollista laajaa teollisuuden avausta, kuten aiemminkin on valtakunnansovittelijan toimistolla tehty. Päätöksensä hän oli tehnyt jo aiemmin keväällä ja linjauksessaan hän on johdonmukaisesti pysynyt koko liittokierroksen ajan. Myös Suomen Pankki on kannattanut linjaa, jossa työmarkkinaratkaisut tukevat Suomen viennin kustannuskilpailukykyä.

Kun rekrytointiprosessin kokonaiskuva oli selvillä, otin Helteeseen yhteyttä uudelleen maaliskuussa. Huhtikuussa Helle totesi sovitteluiden tilanteen olevan sellaisen, että keskusteluissa voidaan edetä ja hän teki harkintansa jälkeen kannaltamme ilahduttavan päätöksen. Kun Helle oli päätöksensä tehnyt, hän irtisanoutui välittömästi. Kirjoitimme työsopimuksen hänen kanssaan samana päivänä, 27.4.2018 ja kerroimme asiasta julkisuuteen. Minna Helle aloittaa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana 1.6.2018.

Olimme tietoisia siitä, että nimityksestä seuraa valtavasti julkisuutta ja osasimme myös arvata, että kaikki julkisuus ei ole myönteistä. Katsoimme kuitenkin, että rekrytoinnissa on syytä olla avoin eikä asiasta kertomista saa lykätä sen varjolla, että pelkäämme julkista reaktiota. Heti, kun Helle oli päätöksensä tehnyt, kerroimme asiasta julkisuuteen.

Valtakunnansovittelijan instituutio on sekä Teknologiateollisuudelle että koko työmarkkinakentälle äärimmäisen tärkeä ja arvostettu.

On harmillista, että Minna Helteen siirtyminen Teknologiateollisuuteen on nähty jonkinlaisena pelaamisena. Teknologiateollisuudella ei ole minkäänlaista halua heikentää valtakunnansovittelijan roolia. Toivomme, että paikka houkuttelee myös jatkossa maan parhaita osaajia. Todennäköistä on, että osa heistä siirtyy valtakunnansovittelijan roolista myös uusiin tehtäviin. Valtakunnansovittelijan paikka ei voi olla vankila, josta ei ole ulospääsyä, vaan kiinnostava ja tärkeä osa merkittävää uraa. Kuten Minna Helteellä.

 

Jorma Turunen

toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus

Kommentit (0)