Jorma Turunen

Uusia verotuloja aktiivisella kasvu- ja uudistumispolitiikalla

Suomalaisten nykyinen elintaso on seurausta maassamme toimivien yritysten kasvusta ja menestyksestä.

Menestyvistä yrityksistä hyötyvät niiden omistajat, työntekijät ja asiakkaat, mutta myös koko yhteiskunta kasvaneiden verotulojen ja erilaisten maksujen muodossa. Kasvavat yritykset sekä investoivat että tilaavat tuotteita ja palveluita muilta yrityksiltä. Parhaimmillaan positiiviset vaikutukset leviävät koko talouteen.

Koneet, laitteet, innovaatiotoiminta ja koulutus ovat keskeisiä kasvun lähteitä: entistä kehittyneemmät teknologiat ja osaavammat ihmiset parantavat tuottavuutta ja mahdollistavat koko talouden kasvun.

Yksittäisen yrityksen markkinaehtoinen kasvu on seurausta sen tarjoamista huipputason tuotteista. Ilman uusia tuote- ja palveluinnovaatioita yritys alkaa kuitenkin ennen pitkää menettää asiakkaitaan kilpailijoilleen. Alustatalouden aikana markkinat mullistava innovaatio voi tulla alan ulkopuolelta ja sysätä vanhat toimijat nopeasti ahdinkoon.

Kun kasvu kääntyy laskuksi, investoinnit pannaan jäihin ja paine irtisanomisiin kasvaa. Tuotannon supistuessa myös tilaukset muilta yrityksiltä vähenevät. Jos negatiivinen kierre leviää talouteen laajemmin, hyvinvointivaltion rahoituspohja alkaa nopeasti rapautua. Yhteiskunnalla on siten vahva intressi tukea yritysten kasvua.

Verotuksen edistettävä digitalisaatiota

Yritysten kilpailukyvyn lisäksi myös toimintaympäristön kilpailukyvystä täytyy huolehtia pitkäjänteisesti ja suhdanteista riippumatta. Vähäinen byrokratia, kannustava verotus, osaava työvoima sekä panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat keskeisiä tekijöitä, kun yritykset miettivät sijaintipaikkaa tuotannolleen.

Talouskasvu johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että köyhyys vähenee ja ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia elämässään. Tuottavuuden kasvun myötä korkeampi elintaso on mahdollista saavuttaa pienemmällä työmäärällä ja myös vapaa-aikaa jää enemmän käyttöön. Resursseja on niin ikään enemmän ekologisten ja humanitääristen ongelmien ratkaisuun.

Hyvinvointivaltion kassakriisi ei korjaannu verottamalla olemassa olevia yrityksiä entistä enemmän. Hyvinvointi voidaan taata ja veropohjaa laajentaa vain aktiivisella yritysten kasvua ja uudistumista tukevalla politiikalla. Digitalisaatiota ja teknologian kehittämistä tulee erityisesti edistää, sillä ne vauhdittavat kasvua koko taloudessa.

Jorma Turunen

toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry

@Teknologiat

Kommentit (0)