Aika neuvotella työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuonna 2019

Uutinen
On aika käydä paikalliset neuvottelut työajan pidentämisestä vuodelle 2019. Yrityksissä voidaan jatkaa tai uudistaa nykyisiä, kilpailukykysopimukseen perustuvia pidennyksiä tai neuvotella uusista ratkaisuista. Toivottavasti työajan pidennyksiä tehdään myös yrityksissä, jotka eivät ole ottaneet niitä aiemmin käyttöön.

Työajan pidentämisestä 24 tunnilla sovittiin kilpailukykysopimuksessa vuonna 2016, jotta vuosia rapautunut kilpailukyky saataisiin paremmaksi. Suomen Pankki onkin arvioinut, että kilpailukykysopimus on parantanut Suomen kilpailukykyä ja edistänyt talouden kääntymistä selvään kasvuun.

Työajan pidennys on toteutunut erittäin laajasti Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä. Kuluvana vuonna työajan pidennyksen piirissä on 94% henkilöstöstä, ja viime vuonna vastaava luku oli 95%. Työajan pidennyksissä on otettu lähes aina huomioon erityisesti asiakkaan tarpeet: pidennys on kohdistettu ruuhkahuippuihin tai kiireisten kausien työhön.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa todetaan, että vuosittaisen säännöllisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Ellei sopimusta synny, työnantaja osoittaa säännöllisen työajan pidennyksen kussakin työehtosopimuksessa sovitun perälautamallin mukaisesti. Jos yrityksessä päädytään perälautamallin käyttämiseen, työnantajan tulee olla aloitteellinen käyttöönotossa.

Paikallista sopimusta työajan pidentämisestä tehtäessä tulee huomioida

·työpaikan työt ja työaikamuodot,

·tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä

·työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet.

Neuvottelujen aikataulu

Paikallinen sopimus vuosittaisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla tehdään kirjallisesti 30.11. mennessä kalenterivuodeksi kerrallaan. Vanha sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa 30.9. mennessä päättymään kuluvan vuoden lopussa. On tärkeää, että nykyistä sopimusta ja sen toimivuutta tarkastellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Jos molemmat osapuolet pitävät sopimusta edelleen toimivana, ei uutta sopimusta tarvitse tehdä.

Neuvottelujen yhteydessä voidaan samalla arvioida käytössä olevien työaikajärjestelyjen toimivuutta yleisemminkin ja sopia tarvittaessa uusista, molemminpuolisiin tarpeisiin paremmin soveltuvista ratkaisuista. Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja tuottavuuden parantamista.

Työnantajan sopimusosapuolena on ensisijaisesti työntekijöiden osalta pääluottamusmies ja toimihenkilöiden ja ylempien osalta luottamusmies/luottamushenkilö, jos tällainen on valittu. Osa-aikatyöntekijän täyteen työaikaan suhteutetusta säännöllisen työajan pidentämisestä sopivat työnantaja ja työntekijä keskenään, jos osa-aikatyöjärjestely on toteutettu yksilöllisesti.

Lisätietoja:

Teknologiateollisuus ry:n työsuhdeasioiden päivystysnumero 09 1923 222.