Alihankinnassa varovaista toiveikkuutta

Tiedote
Teknologiateollisuus teki kesäkuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn alihankinnan suhdannetilanteesta. Alkuvuonna kysyntä elpyi hieman. Syksyllekin odotetaan kasvua.

Alihankinnan kysyntä näyttäisi hieman elpyneen, kun entistä suurempi osuus eli kolmasosa päähankkijoista ilmoitti alihankintatilaustensa kasvaneen ja entistä pienempi osuus eli neljäsosa vähentyneen.

Osa lisää alihankintaa, osa tekee itse enemmän

Päähankkijoiden näkemyksen mukaan alihankkijoiden vapaa kapasiteetti olisi laskussa, mikä niin ikään saattaisi kuvata alihankinnan kysynnän kasvua. Aiemaa useampi päähankkija arvioi alihankkijoiden vapaan kapasiteetin vähentyneen. Päähankkijat arvioivat alihankkijoidensa määrän hieman kasvaneen syksystä. Päähankkijoista joka neljäs kertoi siirtäneensä tuotantoa alihankkijoilta omalle konepajalle.

Alihankkijoiden hintakilpailukyky näyttäisi säilyneen keväällä viime syksyn tasolla. Toimitusvarmuudessa ei näyttäisi tapahtuneen muutosta.

Alihankkijoiden vastausten perusteella hintataso näyttäisi pysyneen syksyn tasolla. Yhteistyösuhteissa on vielä kehitettävää, kun aiempaa useampi eli 40 prosenttia yrityksistä kertoi päähankkijoiden tiedottaneen heikosti omassa tuotanto-ohjelmassaan tapahtuneista muutoksista. Viidennes alihankkijoista mainitsi päähankkijoiden luopuneen aikaisemmista sopimuksista tai pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Yritysten kannattavuus näyttäisi säilyneen lähes syksyn tasolla. Alihankkijoista viidennes arvioi kannattavuutensa hyväksi ja runsas neljännes heikoksi. Alihankkijoilla on edelleen pulaa ammattitaitoisista CNC-koneistajista ja levyseppä-hitsaajista. Hieman yli kolmasosa alihankkijoista ja viidesosa päähankkijoista kertoo työvoimapulasta.

Hieman parempaa odotetaan myös loppuvuodelta

Syksyn kysynnästä pää- ja alihankkijoilla näyttäisi olevan samansuuntaiset näkemykset. Päähankkijoista alihankintatilaustensa kasvuun uskoo lähes puolet vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi runsas kolmannes. Alihankkijoista tuotannon vähentämistä tai lomautuksia suunnittelee enää vajaa viidennes, kun tuotantonsa lisäämisestä kertoi 30 prosenttia vastanneista. Samaan aikaan lähes puolet uskoo tuotantokykynsä olevan lähes täydessä käytössä. Vain joka kymmenes arvioi vähentävänsä tuotantoaan ja suunnittelevansa lomautuksia.

Kannattavuutensa alihankkijat odottavat loppuvuonna säilyvän kevään tasolla.

Lisätietoja:
Asiantuntija Matti Spolander
matti.spolander@teknologiateollisuus.fi

Alihankkijoiden vastaukset.
Päähankkijoiden vastaukset.