Alkanut talouskasvu vaatii jatkuakseen merkittävästi lisää investointeja

Tiedote
Teknologiateollisuuden viesti budjettiriiheen: Talouskasvu on vihdoin käynnistynyt vuosia kestäneen laman jälkeen. Yritysten kyky investoida on heikentynyt merkittävästi pitkittyneen taantuman myötä. On sekä yritysten että Suomen etu, että julkisen yrityksille suunnatun tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksen taso nostetaan taantumaa edeltävälle tasolle. Vain innovaatioilla varmistetaan kilpailukyky ja talouskasvun jatkuminen.

Kevään puoliväliriihen päätökset olivat pettymys teknologiateollisuudelle. Hallitus kasvatti yritysvetoista tki-rahoitusta vain 35 miljoonalla eurolla vuodessa, kun lisätarve olisi ollut vähintään 200 miljoonaa vuodessa.

"Viestimme budjettiriiheen on hätähuuto: julkista rahoitusta yritysten tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin pitää lisätä 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Tähän vuosittaiseen investointiin pitää sitoutua vähintään vuoden 2020 loppuun asti", Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen vaatii.

Yritysten saama julkinen tki-rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa vain puolet siitä, miten esimerkiksi Ruotsi tukee elinkeinoelämänsä uudistumista. OECD:n alkukesästä julkaiseman vertailun perusteella Suomi tukee yritysten tki-investointeja niukasti ja oli vertailun ainoita maita, jossa tukea oli viime aikoina pienennetty.

"Hallituksen aiemmat tki-päätökset eivät ole tukeneet talouskasvun jatkoa. Toivottavasti tilanne korjataan elokuun budjettiriihessä", Turunen esittää.

Laiteinvestointejakin tarvitaan

Useat teollisuusyritykset käyvät nyt täydellä kapasiteetilla. Tämä sinällään myönteinen uutinen sisältää myös huolestuttavan viestin: vuosia jatkuneen laman seurauksena teollisuuden kapasiteetti on vähentynyt noin viidenneksen lamaa edeltävään aikaan verrattuna. Kapasiteettipula uhkaa katkaista hyvin alkaneen kasvun alkumetreillä.

"Myös tuotannollisia investointeja on saatava lisää. Yritysten investointikykyä tulee vahvistaa uudistamalla yritysverotusta pitkäjänteisesti", Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen sanoo. "Eikä osinkoverotusta tule kiristää. Kiristys heikentäisi erityisesti pk-yritysten kasvun, yrittäjyyden ja työllistämisen kannusteita. PK-sektori on työllisyyden kasvun kannalta ratkaisevassa roolissa."

Ei lisäkustannuksia teollisuudelle

Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden yhteinen viesti budjettiriiheen julkaistiin Helsingin Sanomissa 26.8.2017. Viesti oli selkeä. Budjettiriihen päätökset osoittavat jälleen kerran sen, kykeneekö Suomen hallitus pitämään hallitusohjelmansa mukaisen lupauksen siitä, ettei teollisuuden kustannuksia ja rasitteita lisätä tällä hallituskaudella. Teollisuus peräänkuuluttaa hallitukselta pitkäjänteistä, aktiivista teollisuuspolitiikkaa, jota tarvitaan päivä päivältä kiivaammin.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. 050 044 5444

Elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen, puh. 040 544 7047

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi