Ammatillinen koulutus uudistuu ketteräksi ja joustavaksi

Artikkeli
Kesäkuussa eduskunnan hyväksymä ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus kahteenkymmeneen vuoteen.

Uudistukseen liittyvät toimenpiteet ja toteutukset näkyvät käytännössä vasta vuosien kuluttua. Teknologiateollisuus varmistaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa opetushallinnon, koulutuksenjärjestäjien ja yritysten kanssa. Vientiteollisuusalojen yrityksille on varmistettava ammattiosaajien saatavuus ja heidän korkeatasoinen koulutus.

Reformissa muutokset näkyvät opiskelijoille, koulutuksenjärjestäjille ja yrityksille

Opetus on tapahtunut ryhmissä oppilaitosten luokissa huomioimatta opiskelijoiden omaa oppimista ja osaamista.  Nyt opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja rakennetaan sen pohjalta opintosuunnitelma joko yhdestä tutkinnosta tai tutkinnon osasta. Tutkinnonosat ovat hyvä vaihtoehto osaamisen täydentämiseen myös jo työelämässä oleville.

Opettajien rooli muuttuu valmentajaksi ja verkottajaksi. Opettajat tutustuvat yrityksiin ja ratkaisevat, miten opiskelijat voivat syventää teoriaopetusta käytännön tehtävissä yrityksen oppimisympäristössä. Opiskelijoiden oppimispolut etenevät oppilaitoksen oppimisympäristössä, yrityksessä tai digitaalisessa maailmassa ajasta ja paikasta riippumatta. Opettajat löytävät yhdessä opiskelijoiden ja yritysten työpaikkaohjaajien kanssa sopivimman ja innostavimman tavan oppia. Näin opiskelija valmistuu ammattiosaajaksi yritykseen tai jatko-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun tai vaikka yliopistoon.

Opiskelijan motivaatio ja opiskelun merkityksellisyys kasvavat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteistyönä. Kaikkien kolmen osapuolen on tässä voitettava. Opettajan työ on onnistunut, kun opiskelijan sekä valmistuminen että työllistyminen tai jatko-opiskelu nopeutuvat. Opiskelijan motivaatio ja opiskelun merkityksellisyys kasvavat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Yritys saa innostuneen ammattiosaajan, johon se on tutustunut jo opiskelun aikana. Yrityksessä tämä voi toteutua joko koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa. Joustavat oppisopimusmallit ovat kone-ja tuotantotekniikan opiskelussa jo kokeilussa.

Ammatillinen koulutus uudistuu koska yritykset tarvitsevat ammattiosaajia, joiden osaamista voidaan kehittää yhteisissä oppimisympäristöissä jatkuen koko työelämän ajan. Yrityksissä on oppilaitoksia paremmat mahdollisuudet tarjota oppimisympäristöjä robotiikkaan, automaatioon, konenäköön ja digitalisaatioon.

 

Lisätietoja:

Anne Ahkola-Lehtinen. puh. 044 055 3345

@ahkola

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi