Ammatillinen koulutus uudistuu - reformi toteutettava tehokkaasti

Lausunto
Koko järjestelmää koskevan uudistuksen tavoitteena on vastata nykyistä paremmin erilaisten opiskelijaryhmien ja työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Eduskunta hyväksyi viime viikolla uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön. Ammatillisen koulutuksen reformi on Suomen suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Reformin toteutuessa tärkeää on työllistyminen ja joustavan yritysten tarpeisiin suunnatun koulutuksen järjestäminen. Yrityksille uudistuva ammatillinen koulutus tarjoaa aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia osaamisen uudistamiseen ja rekrytointeihin. On tärkeää, että reformin toteutusta ja vaikutuksia seurataan aktiivisesti.   

Teknologiateollisuus työllistää lähes 300 000 osaajaa, ja teknologiayritykset tekevät vuosittain noin 30 000 rekrytointia. Noin kaksi kolmasosaa rekrytoinneista tapahtuu alan sisällä henkilöiden vaihtaessa työtehtävää tai työpaikkaa. Kilpailun kiristyminen, teknologian kehitys ja ansaintamallien muutos nostavat tarvittavan osaamisen tasoa ja jatkuvan oppimisen merkitys korostuu entisestään. Reformin myötä ammatillinen koulutus tukee jatkossa nykyistä paremmin elinikäistä oppimista ja työelämän muutostilanteita.

Nuorten kiinnostus luma-aineiden opiskeluun on laskenut huolestuttavasti ja myös peruskoulunsa päättävien matematiikan taidot ovat heikentyneet. Samanaikaisesti teknologiateollisuuden ammattitaitovaatimukset ovat kasvaneet, mikä edellyttää entistäkin vahvempaa tietotekniikan ja luma-aineiden osaamista. On tärkeää, että matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuutta nostetaan aiemmasta. 

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa tulee myös tiivistää koulutuksen järjestäjien erikoistumista ja työnjakoa. Koulutuksen järjestäjien erikoistumisella ja verkostomaisella yhteistyöllä voidaan vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti ja nopeasti. Teknologiateollisuuden lausunto OKM:lle ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvistä asetusluonnoksista

Valtioneuvoston uutinen 30.6.2017: Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin