Askel lähemmäksi paperikuittien katoa: eKuitti-palvelujen kehittämiseen ohjeistus

Tiedote
Suomalainen eKuitti-ekosysteemi kehitti ensimmäisenä maailmassa teknisen ja toiminnallisen ohjeistuksen eKuitin käyttöönottoon ja palvelujen kehittämiseen.

eKuitilla tarkoitetaan kuittia, joka on standardissa rakenteisessa tietokoneen ymmärtämässä muodossa, ja sen kaikkia tietokenttiä voidaan automaattisesti käsitellä tietokoneella ilman kuitin manuaalista tallennusta. eKuitteja eivät ole paperikuitit, kuittien kuvat tai PDF-kuitit. eKuitin on laskettu säästävän vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa yritysten työkustannuksia.

– Suomi on reaaliaikatalouden kärkipaikalla myös eKuitti-asiassa. Olemme ainoa maa maailmassa, joka on määritellyt ja sopinut keskeisten toimijoiden kanssa, miten eKuitti saadaan myyjän järjestelmästä ostajan järjestelmään automaattisesti, ilman manuaalista työtä, reaaliaikatalouden hankkeen RTECOn vetäjä Markku Örn kertoo.

eReceipt Guidelines -ohjeistuksen on tehnyt Teknologiateollisuuden RTECO-hankkeen eKuitti-ekosysteemi yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden yli 40 yrityksen, yhteisön ja julkishallinnon organisaatioiden edustajan kanssa.

Ohjeistus on vapaasti kaikkien niiden tahojen käytettävissä, jotka haluavat toimia osana eKuitti-ekosysteemiä tai kehittää yrityksille tai kuluttajille suunnattuja eKuitti-palveluja. Yhteisellä toimintamallilla ja standardilla tietomuodolla saavutetaan tilanne, jossa eri toimijat voivat toteuttaa eKuitti-palveluja, ja palvelut toimivat yhteen ilman erillisiä integraatioita ja tietomuunnoksia.

– Toivon kaikkien toimijoiden edistävän eKuitin nopeaa valtavirtaistumista Suomessa lähtemällä toteuttamaan eKuitti-palveluja niin yrityksille kuin kuluttajille, Örn kehottaa.

Lisätietoja:

Markku Örn

RTECO, hankejohtaja

+ 358 50 55 67 032

markku.orn(at)teknologiateollisuus.fi

www.rteco.fi

Teksti on mukana Teknologiateollisuuden marraskuun uutiskirjeessä.