Cleantech mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjunnan

Artikkeli
Energian- ja luonnonvarojen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää teknologian avulla. Puhtaan teknologian ratkaisuilla voidaan myös säästää kustannuksia ja lisätä tuottavuutta.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka, mutta keinot sen pysäyttämiseksi ovat olemassa. Ilmastonmuutos torjutaan tehokkaimmin panostamalla teknologiaan ja uusiin innovaatioihin.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää investointeja energiatehokkaisiin, vähähiilisiin ja päästöttömiin teknologioihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Cleantechiä hyödyntämällä voidaan parhaimmillaan vähentää samanaikaisesti sekä päästöjä, luonnonvarojen kulutusta että yritysten kustannuksia. Lisäksi uudet teknologiat ovat aikaisempia tehokkaampia ja mahdollistavat siten tuottavuuden parantamisen.

Päästöjä vähennettävä maailmanlaajuisesti

Kansainvälisessä ilmastotyössä on esitetty laajoja politiikkatoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lähes kaikki maailman valtiot ovat liittyneet Pariisin ilmastosopimukseen. Tavoitteena on pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen asteeseen, mikä edellyttää sopimuksen osapuolilta nopeaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Energiantuotannon osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on suuri. Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat laajan valikoiman vähähiilisiä energian tuotanto- ja käyttötekniikoita, järjestelmiä ja digitaalisia ratkaisuja. Ilmastotyössä tarvitaan samanaikaisesti aurinkoenergiaa, bioenergiaa, lämpöpumppuja, polttokennoja ja vetyteknologiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, ydinvoimaa sekä yhdistettyä lämmön-, jäähdytyksen- ja sähköntuotantoa.

Sähköautot, sähköisen liikenteen järjestelmät, liikenteen biopolttoaineet, älykkäät sähköverkot ja älykäs kiinteistöautomaatio sekä lähes nollaenergia-rakentaminen ovat niin ikään tarpeen, kun siirrytään vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Teknologiateollisuuden kokoamassa Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa -julkaisussa käydään kattavasti läpi teknologioita, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää. Julkaisussa esitellään jo olemassa olevia vähähiilisiä teknologioita sekä niitä, jotka vaativat vielä kehityspanostuksia. Päättäjien, median, opiskelijoiden ja kaikkien muidenkin kiinnostuneiden käyttöön tarkoitettu julkaisu on ladattavissa täältä.Teksti: Antton Lounasheimo

@alounash

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden uutiskirjeestä 6/2017