Digi Roadshow – käytännön esimerkkejä digitalisaation merkityksestä yrityksille

Artikkeli
Teknologiateollisuuden Digi Roadshow kiersi huhtikuussa Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Kuopiossa. Toukokuussa tiedossa on vielä Mikkeli. Puolen päivän tilaisuuksissa paikalliset yritykset kertoivat konkreettisten esimerkkien kautta, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voi heidän bisnekselleen tarjota.

Kiertue on osa EU-rahoitteista Watify-kampanjaa, joka kannustaa yrityksiä digitalisoitumaan. Teknologiateollisuuden kumppaneina kiertueella olivat TEKES ja paikalliset ammattikorkeakoulut.

Konkreettisten case-esimerkkien lisäksi kiertueella puhuttiin TEKESin rahoitus- ja asiantuntijapalveluista, yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä sekä tarjottiin yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia.

Kuopion Digi Roadshow'ssa Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa keskustelu jatkui vilkkaana myös kahvitauolla. Tilaisuuksissa oli paljon digitalisoitumisesta kiinnostuneita yritysten edustajia, jotka hakivat toisten yritysten esimerkeistä oppia ja ideoita.

Jakamon Jarl Matti Anttila pohti Seinäjoella, miten teollisuusmaailma on muuttunut sitten Henry Fordin aikojen. Herra Ford ymmärtäisi varmasti nykyajan organisaatiorakenteen, sillä siinä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Mutta mitä hän sanoisi esimerkiksi verkostotaloudesta ja niiden luomista uusista liiketoimintaekosysteemeistä?  Anttila toi puheenvuorossaan myös esille, kuinka tiedon jakamisen ja yhteistyön kulttuurit vaativat uusia verkostopohjaisia tietojärjestelmiä tuekseen.

Siton Jaakko Rintamäki toi Kuopiossa esiin, millaisia tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä voi saada irti. Hän korosti digitalisaation ja perinteisten tietopalveluiden eroa: digitaalisuudessa keskiöön nousee yhteistyö erilaisten rajapintojen ja toimijoiden välillä. Kilpailua käydään nyt siitä, kuka pystyy kehittämään erilaisista datalähteistä parhaita palveluja. Esimerkiksi julkista tietoa on jo paljon avattu yritysten käyttöön ja sitä pystytään hyödyntämään rakentamisen, asumisen ja liikenteen suunnittelussa.

Tero Saksman Enfo Zenderistä puhui digitalisaatiosta yritysmaailmaa ravistelevana voimana. "Jokainen toimiala kokee muutoksen ja valitettavasti matkan varrelle jää aika paljon ruumiita." Hän kuitenkin korosti, että jos osaa pelata korttinsa oikein, mahdollisuudet ovat valtavat. Enfossa on käynnissä iso osaamisen kehittämisen projekti. Lähes kolmasosa työntekijöistä on aloittanut jo tai on kouluttautumassa uuteen rooliin digitalisaation vaatimien muutosten myötä.  Iso muutos vaatii johdolta paljon. Saksman usutti kertomaan laajalti onnistumisista, sillä pitkässä projektissa on aina epäuskon hetkiä. Silloin pienistäkin onnistumisista saa lisää virtaa.

Savonia-ammattikorkeakoulun Juha Ohvanainen kertoi yritysten kanssa yhdessä tehtävästä DigiBoost-projektista. Siinä syvennytään teollisuuden palveluliiketoiminnan uusiin mahdollisuuksiin ja kehitetään oppilaitoksen ja yritysten yhteistyönä uusia palvelutuotteita, digitalisoituja palveluprosesseja sekä digitalisoidaan työkaluja. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös opetuksessa Savoniassa. Projektissa on mukana kone-, metalli- ja energiateollisuusyrityksiä Pohjois-Savosta.

Tilaisuuksien materiaalit löytyvät paikkakuntakohtaisesti alta. Mikkelin tilaisuuden ilmoittautuminen on vielä käynnissä. Tervetuloa!

Lisätiedot:
Asiantuntija Piia Simpanen, piia.simpanen(at)teknologiateollisuus.fi
Digi Roadshow on osa Euroopan komission Watify-kampanjaa, joka kannustaa yrityksiä digitalisoitumaan sekä rohkaisee digiyrittäjyyteen. 
Team Finlandin Digitaalista liiketoimintaa -kampanja: 
www.tekes.fi/digitaalisuus.

Teksti ja kuvat: Sini Kaukonen ja Piia Simpanen