Energiantuotanto ja -käyttö muuttuvat ilmastoystävällisiksi

Artikkeli
Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat laajan valikoiman ympäristöystävällisiä energian tuotanto- ja käyttötekniikoita, järjestelmiä ja palveluita.

Suomi tarvitsee energiaa elääkseen. Teollisuus, liikenne, asuminen edellyttävät kaikki varmaa ja kohtuuhintaista energian saantia. Energiantuotannon haittapuolena ovat luonnonvarojen kulutus ja ilmastonmuutosta kiihdyttävät kasvihuonekaasupäästöt.

Ilmastonmuutos voidaan torjua investoimalla vähähiiliseen teknologiaan. Ilmastopolitiikan on oltava globaalia, jotta päästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen onnistuu. Teollisen tuotannon painopisteen siirtyminen maihin, joissa hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta, kiihdyttää ilmastonmuutosta. Esimerkiksi viime vuosina kasvanut teräksen tuonti Kiinasta EU-maihin on konkreettinen esimerkki tästä hiilivuodosta.

Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat laajan valikoiman ympäristöystävällisiä energian tuotanto- ja käyttötekniikoita, järjestelmiä ja palveluita. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää useiden eri teknologioiden samanaikaista käyttöä.

Energiantuotannossa ydinvoimalat korvaavat jatkossa fossiilisia polttoaineita Suomen perusvoiman tuotannossa. Hiilivoiman käyttö vähenee, ja lopulta siitä tulee enää varavoimalähde. Vesivoimaa kannattaa rakentaa lisää sellaisiin vesistöihin, jotka on jo osittain valjastettu. Bioenergiaa ja viime vuosina kasvanutta jätteiden energiakäyttöä kannattaa niin ikään lisätä. Hajautettuun sähköntuotantoon sopivat mainiosti tuulivoima ja aurinkoenergia.

Teollisuus vähentää energiankulutustaan.

Lisäksi energiantuotantoon on kehitteillä lukuisia uusia teknologioita, joiden kaupallinen läpimurto on lähellä: polttokennot ja muu vetyteknologia, aaltovoima ja geoterminen energia ovat esimerkkejä tulevaisuuden vähäpäästöisistä energiaratkaisuista.

Energiantuotannon lisäksi liikenne ja rakentaminen ovat sektoreita, joiden päästövähennyspotentiaalit ovat suuria. Sähköautot, sähköisen liikenteen järjestelmät, liikenteen biopolttoaineet, älykkäät sähköverkot ja kiinteistöautomaatio sekä lähes nollaenergia-rakentaminen ovat tulevaisuudessa liikkumisen ja asumisen lähtökohtia.

Energiansäästö on tärkeä osa ilmastotyötä uusien teknologioiden kehittämisen lisäksi. Teollisuuden vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat osoittaneet toimivuuteensa Suomessa. Niiden myötä teollisuudessa on toteutettu lukuisia energiansäästötoimenpiteitä. Vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia kannattaa jatkaa. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jolloin vähäpäästöisimmät ja energiatehokkaimmat tuotantolaitokset voivat jatkaa toimintaansa Suomessa. Teollisuustuotanto Suomessa on globaali ekoteko.

 

Teksti: Martti Kätkä

@KatkaMartti

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden uutiskirjeestä 7/2017.