Euroopan jatkettava johtavassa roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan – globaaleja ratkaisuja tarvitaan

Uutinen
Tänään julkaistun komission pitkän aikavälin ilmastostrategian mukaan 1,5 asteen tavoite on mahdollinen. Sen saavuttaminen vaatii ripeämpiä toimia globaalisti.

Euroopan komissio julkaisi tänään Puhdas maapallo kaikille -strategian, joka on pitkän aikavälin visio nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä. Strategian tarkoituksena ei ole asettaa uusia tavoitteita vaan luoda visio ja näyttää suuntaa Euroopan tulevaisuuden ilmasto- ja energiapolitiikalle.

Komission mielestä Euroopan pitäisi pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Nyt EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää päästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasolta vuoteen 2050 mennessä. Myös lokakuisen IPCC:n raportin mukaan 1,5 asteen tavoite edellyttää, että päästöt saataisiin nettovaikutuksiltaan nollaan vuoteen 2050 mennessä.

– Aiempaa selkeämpi maali on kannatettava ja ohjaa myöhempiä päätöksiä ilmasto- ja energiapolitiikassa. Suomalainen teknologiateollisuus on ilmastotyön edelläkävijä ja haluaa olla sitä jatkossakin, sanoo Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen.

Strategian mukaan ilmastoneutraalin talouden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä seitsemällä strategisella alalla, jotka ovat energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden käyttö, puhdas, turvallinen ja verkottunut liikkuvuus, kilpailukykyinen teollisuus ja kiertotalous, infrastruktuuri ja yhteenliitännät, biotalous ja luonnolliset hiilinielut, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi jäljellä olevien päästöjen ottamiseksi huomioon. EU:n jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan komissiolle vielä vuoden loppuun mennessä luonnoksensa kansallisiksi ilmasto- ja energiasuunnitelmiksi.

Eurooppalaiset ja suomalaiset yritykset kehittävät päästöjä vähentävää teknologiaa, jota viemällä maailmalle päästöjä voidaan vähentää globaalisti.  – Voittajia tässä muutoksessa ovat ne, jotka pystyvät panostamaan merkittävästi uuden vähähiilisen teknologian kehittämiseen. Puhtaan teknologian tulee olla parempaa bisnestä kuin saastuttavan, Mannonen toteaa.

Ilmastoystävällisen teknologian ja tuotteiden kehittäminen tulee tapahtua markkinaehtoisesti ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä voimistamalla. Myös valmisteilla olevan Horizon Europe -ohjelman tulee tukea teollisuuden ja tutkimuslaitosten kehitystyötä ratkaisujen kehittämiseksi.

EU:n on toimittava aktiivisesti globaalin hiilidioksidin hinnoittelun aikaansaamiseksi ja hiilidioksididumppauksen kieltämiseksi WTO-sääntöjen puitteissa. Myös päästökauppajärjestelmä on keskeisessä roolissa vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä. Myös julkisten hankintojen arvioinnissa vähähiilisyys tulee olla yksi kriteeri.

– Ilmastostrategiaa käsitellään varmasti lähiaikoina ja todennäköisesti myös Suomen puheenjohtajakautena ensi syksynä, Matti Mannonen toteaa. – Teknologia on keskeisessä roolissa ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Tässä Suomella ja suomalaisella teknologiateollisuudella on maailmalle paljon annettavaa.  Lisätietoja:

Matti Mannonen, @mannonen_matti 

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi