Euroopan komissio ehdottaa panostuksia innovaatioihin ja digitalisaatioon – suunta oikea

Uutinen
EU:n seuraavaan pitkän aikavälin talousarvioon ehdotetaan 100 miljardin euron panostusta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Euroopan komissio ehdottaa vuodet 2021–2027 kattavaan EU:n seuraavaan pitkän aikavälin talousarvioon 100 miljardin euron panostusta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Komissio on ehdottanut Horizon Europe (Euroopan horisontti) -ohjelman perustamista, joka olisi jatkoa Horisontti 2020 -ohjelmalle. Uuden ohjelman julkilausuttuna tavoitteena on säilyttää EU globaalin tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa.

”Suunta on oikea. Rahoituksen kokonaistaso tarkoittaa merkittävää nousua EU:n nykyiseen tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen varsinkin, kun huomioidaan, että Iso-Britannia ei jatkossa ole mukana”, Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen sanoo. ”Euroopalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin uudistua ja tähän ehdotus antaa lisäpaukkuja.”

Rahoitus jakautuu kolmen pääpilariin. Teollisuuden kilpailukykyyn ja globaalien haasteiden ratkaisuun on suunnattu 56 % koko paketista. ”Teollisuuden uudistuminen ja menestyminen varmistaa koko Euroopan menestyksen. Siksi tätä osuutta voisi kasvattaakin”, Mannonen toteaa. "Tärkeintä on kuitenkin, että saavutetaan yhteisymmärrys tutkimus- ja innovaatiorahoituksen merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle ja vähintään tämä taso pysyy budjetissa. Maailma muuttuu vauhdilla, ja tutkimuspanostuksia on kasvatettava nopeasti, jotta Eurooppa pysyy juoksussa mukana.”

Merkittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi rahoitusta tarvitaan erityisesti eurooppalaisten yritysten innovaatioekosysteemeihin. Ekosysteemien vaikutus on pitkäaikaista ja ne vaativat sekä kärsivällisyyttä että pitkäjänteisyyttä. Myös ohjelman tavoite yksinkertaistaa rahoituksen byrokratiaa esimerkiksi hakemusten käsittelyn ja ohjelman hallinnoinnin sujuvuuden lisäämisellä on tärkeä.

Euroopan komissio on ehdottanut myös Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista. Ohjelmassa suunnattaisiin 9,2 miljardia euroa tunnistettuihin digitaalisiin haasteisiin, tekoälyn hyödyntämiseen, kyberturvallisuuden takaamiseen sekä digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa. On tärkeää, että Digitaalinen Eurooppa ja Euroopan horisontti -ohjelmat ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, ja ohjelmien päällekkäisyydet vältetään.

Komission tiedoteLisätietoja:Matti Mannonen, 
@mannonen_matti 

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi

Kimmo Järvinen@jarvinen_kimmo

EU-vaikuttamisen johtaja, Teknologiateollisuus ry

p. 043 825 7642, kimmo.jarvinen@teknologiateollisuus.fi