EU:sta toimiva ympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle

Lausunto
Verotuksella tulee edistää, ei hidastaa digitalisaatiota.

VM on pyytänyt lausuntoa komission digiveroehdotuksista. Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä komission tavoitetta verojärjestelmän ajantasaistamiselle digitalisaation tuomat muutokset huomioiden. Valitettavasti komission ehdotukset eivät tällaisenaan auta saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Pääasiallisen tavoitteen tulisi olla ennustettavan, ennakoitavan ja yksinkertaisen globaalin verojärjestelmän aikaansaaminen, yhteistyössä OECD:n kanssa. EU:n tulisi olla toimiva toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle, ei entistä vaikeampi. Verotuksella tulee edistää, ei hidastaa digitalisaatiota.

Lue koko lausunto.