Ilmastonmuutoksen torjunnan teknologiat yksissä kansissa

Tiedote
Teknologiateollisuuden yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusi julkaisu sisältää laajan katsauksen ilmastonmuutoksen pysäyttämisen edellyttämiin teknologioihin.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii toimenpiteitä kaikkialla maailmassa. Pariisin ilmastosopimuksen on ratifioinut noin 150 valtiota. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen Pariisin sopimuksen mukaisesti alle kahteen asteeseen edellyttää energian tuotantoon ja käyttöön suuria muutoksia.

– Tavoitteeseen pääseminen vaatii mittavia investointeja uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen ja muuhun päästöjä vähentävään teknologiaan, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.

Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat laajan valikoiman vähähiilisiä energian tuotanto- ja käyttötekniikoita, järjestelmiä ja palveluita. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan samanaikaisesti aurinkoenergiaa, bioenergiaa, lämpöpumppuja, polttokennoja ja vetyteknologiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, ydinvoimaa sekä yhdistettyä lämmön-, jäähdytyksen- ja sähköntuotantoa.

Sähköautot, sähköisen liikenteen järjestelmät, liikenteen biopolttoaineet, älykkäät sähköverkot ja kiinteistöautomaatio sekä nollaenergiarakentaminen ovat niin ikään tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi.

Teknologiateollisuuden uusi julkaisu Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa kokoaa yhteen teknologiateollisuuden tarjoamia ratkaisuja, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää. Julkaisussa esitellään jo olemassa olevia ja vielä kehityspanostuksia vaativia vähähiilisiä teknologioita. Aineiston on tarkoitus toimia päätöksenteon tukena vähähiiliseen yhteiskuntaan siirryttäessä.

Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa -julkaisu on ladattavissa täältä.

Lisätietoja:

Martti Kätkä, johtava asiantuntija

Mia Nores, johtava asiantuntija

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Kuva: ABB