Innovaatioprojekti Pinnoitus Helin Oy:lle toi Metropolian opiskelijoille 1. sijan

Tiedote
Projektityökilpailun voittajat julkistettiin Inssifoorumissa: Metropolian opiskelijoiden kilpailutyössä tulosten hyödynnettävyys toteutui loistavasti. Voittajaryhmä oli yllättynyt ja ylpeä mahdollisuudestaan vaikuttaa aidosti yhteistyöyrityksen toiminnan kehittämiseen. Myös Helin Oy:ssä ollaan tyytyväisiä, opiskelijoiden työn tulokset on otettu käyttöön.

Inssifoorum 2015 -tapahtumassa palkittiin opiskelijoiden projektityökilpailussa parhaiten menestyneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun materiaali- ja pintakäsittelytekniikan opiskelijoiden innovaatioprojekti Pinnoitus Helin Oy:lle arvioitiin kilpailun parhaimmaksi projektityöksi. Laura Kosonen, Henna Riutta, Janne Rajala, Mika Maanonen ja Mikko Tamminen saivat palkinnoksi 6000 euron stipendin. 

- Projektityö yllätti positiivisesti! Innovaatioprojektissamme pääsimme aidosti vaikuttamaan yhteistyöyrityksemme toiminnan kehittämiseen, iloitsi Mika Maanonen (kuvassa toinen oikealta) esitellessään voittajatyötä Inssifoorumissa.

- Opiskelijaryhmän innovaatioprojekti alumiinin anodisoinnin tiivistysmenetelmien kehittämiseksi onnistui erinomaisesti. Projektin tulokset saatiin suoraan käyttöön tuotannossamme! Projektin suunnittelu ja yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken toimi erittäin hienosti. Saimme myös runsaasti tietoa anodisoinnin jatkokehittämiseen, kertoi Pinnoitus Helin Oy:n toimitusjohtaja Petri Helin tyytyväisenä.

- Opiskelijat onnistuivat mitoittamaan työpanoksensa hyvin opintojaksojen laajuuteen nähden. Kokeellista työtä he tekivät sekä Metropolian laboratoriossa että Helinin pinnoituslinjalla. Opiskelu ja projektityö onnistuivat kiitettävästi, kertoi ryhmästään ylpeä ohjaaja koulutuspäällikkö Arto Yli-Pertti (kuvassa vasemmalla).

Toisen sijan projektityökilpailussa voitti ryhmä, joka suunnitteli jätevesipuhdistamon Envor Biotech Oy:lle. Kilpailussa myönnettiin myös 12 kunniamainintaa eri ammattikorkeakoulujen oppilasryhmille.

Teknologiateollisuus tukee Projektityökilpailua

Projektityöt arvio monialainen toimikunta, jossa oli mukana edustajat eri teollisuuden aloilta sekä eri ammattikorkeakouluista. Arvioinneissa painotettiin erityisesti työelämäyhteistyötä, tulosten hyödynnettävyyttä, innovatiivisuutta ja toteutettavuutta sekä projektinhallintaa. Projektityön tavoitteena oli edistää esim. teknologian hyödyntämistä kehittämistyössä, energiatehokkuutta ja ympäristöosaamista.

Teknologiateollisuus ry on mukana tukemassa Projektityökilpailua sekä arviointitoimikunnassa että kartuttamalla Metropolian stipendirahastoa.

Yritysyhteistyöllä on merkitystä

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön eri roolien merkitys korostui useissa Inssifoorumin puheenvuoroissa. Kun osaamis- ja tutkintoprofiilit vastaavat työelämän tarpeita edistetään myös oppilaiden työllistymistä. Yrityslähtöisissä projekteissa oppilaiden ammattitaidon lisäksi myös opettajilla on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan.

- Yritysyhteistyötä vauhditetaan kun yritykset avoimesti kertovat tulevaisuuden osaamistarpeistaan. Me käymme aktiivisesti esittelemässä oppilaitoksille ICT-osaamistarpeita, kertoi Nokia fellow Matti Keskinen.

- PK-yrityksille projektiyhteistyö on erittäin tärkeää. Projekteissa opiskelijat saavat esimerkiksi tarvitsemaansa kansainvälistä näkemystä. Kun projektit suunnitellaan yritysten tarpeista lähtien kaikki osapuolet hyötyvät ja oppivat, sekä yritys että opettajat ja oppilaat. Oppilaitosten onkin jalkauduttava yrityksiin tutustumaan ja kuuntelemaan, painotti Cleantech Manager Teija Suutari, Ferroplan Oy.

Projektiyhteistyö on yrityksiltä ja oppilaitoksilta rohkeutta ja opiskelijoiden yhteistä johtamista moniulotteiseen oppimiseen, jossa yhteys työelämään korostuu. Oikeita hankkeita tekemällä opiskelijan ammattitaito kehittyy. Kaikki tämä on mahdollista, kuten Mika Maanonen totesi kertoessaan ”Olenhan nyt osa Heliniä!”

Lisätietoja
Anne Ahkola-Lehtinen, asiantuntija
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 044 055 3345
Teknologiateollisuus ry, Innovaatioympäristö ja uudistuminen