Jätesuunnitelman olisi edistettävä paremmin kiertotaloutta

Lausunto
Kierrätyksestä kiertotalouteen – valtakunnallisen vuoteen 2023 asti ulottuvan jätesuunnitelman luonnos on hyvin jätepainotteinen.

Jätesuunnitelman tulisi tukea kiertotalouden edistämistä. Aineiden ja materiaalien koko elinkaari olisi huomioitava kattavasti, ei ainoastaan jätevaihe.

Vaarallisten aineiden osalta ehdotamme tekstiin uutta muotoilua, esimerkiksi ”kiertotalous perustuu turvallisiin riskiperusteisesti arvioituihin materiaalikiertoihin”.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romujen viennin valvonta on tervetullutta ja tarpeellista. Näin arvokkaat aineet saadaan pidettyä omassa kierrossa. Samalla saadaan estettyä, että romunkäsittelyä tehtäisiin epäasianmukaisin menetelmin tai kouluttamattomalla työvoimalla.

Avaa koko lausunto tästä (pdf) >>