Jatkuva oppiminen tarvitsee laaja-alaisen uudistuksen – Työelämäprofessori Lauri Järvilehdon selvitys avaa jatkuvan oppimisen tilaa Suomessa

Uutinen
Suomessa tarvitaan yhä korkeampaa osaamista. Kasvuhaluiset yritykset nostavat osaajien saatavuuden merkittävimmäksi kasvun onnistumisen tekijäksi. Teknologiateollisuuden yrityksiin tarvitaan yli 53 000 uutta osaajaa vuosina 2018–2021. Yritysten osaajatarvetta selittää kolme tekijää: tarvittavan henkilöstön kasvu, ammattiosaajien kiihtyvä eläköityminen sekä yritysten tarvitseman osaamisen muutos.

”Teknologioiden nopea kehitys ja globaalit haasteet – ilmastonmuutos, kaupungistuminen, resurssien riittävyys – muuttavat väistämättä koko yhteiskuntaamme. Uusien teknologioiden hyödyntäminen on edellytys sille, että pystymme luomaan kestäviä ratkaisuita. Tarvitaan kykyä oppia ja luoda uutta, koko ajan! Tästä syystä tarvitsemme myös jatkuvan oppimisen laaja-alaisen uudistuksen”, Teknologiateollisuuden Kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen toteaa.

Koulutusjärjestelmämme ei tällä hetkellä pysty vastaamaan jatkuvan oppimisen haasteisiin. Vaikka jatkuvasta oppimisesta on puhuttu paljon, ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi ovat jääneet vähäisiksi. Nyt on aika ryhtyä toimeen.

Nyt on aika ryhtyä toimeen.

Teknologiateollisuus haluaa olla mukana etsimässä ratkaisuja jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen. Teknologiateollisuus ry pyysi Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehtoa kirjoittaman katsauksen jatkuvan oppimisen nykytilaan Suomessa sekä esittelemään näkökulmia haasteiden ratkaisemiseen perustuen viimeaikaisiin selvityksiin.

”Järvilehto toivoo suomalaiselta jatkuvan oppimisen keskustelulta nopeamman aikavälin konkreettisia ratkaisuita sekä nostaa esille oppimismotivaation merkityksen ja oppimisen tuomisen osaksi jokapäiväistä arkea. Toivomme näköalapaperin avaavan osaltaan yhteistä ymmärrystä jatkuvan oppimisen uudistamisessa tarvittavista ratkaisuista ”, Juvonen sanoo.

Järvilehdon selvitys on luettavissa täällä.

Lisätiedot

Laura Juvonen, Johtaja, kasvu ja osaaminen 

040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

Leena Pöntynen, Johtaja, koulutus

040 130 6113, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi 

Artikkeli on mukana Teknologiateollisuuden elokuun uutiskirjeessä.