Käytännön keinoja yritysten ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen

Uutinen
Teknologiateollisuus ry oli mukana yritysten, järjestöjen ja ministeriöiden vuoropuhelussa, jossa etsittiin keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa.   

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö järjestivät pyöreän pöydän keskustelun suomalaisyritysten tuotannosta ja toiminnoista ulkomailla. Vuoropuhelussa oli mukana lukuisia yrityksiä ja järjestöjä. Pyöreän pöydän keskustelu on osa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansallista toimeenpanoa.

Vuoropuhelun tavoitteena oli lisätä yhteisymmärrystä ja tuottaa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutusten huomioimiseen käytännön keinoja, joita kansainväliset vastuullisuusperiaatteet eivät aina tarjoa.

– Dialogi eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta tieto ja avoimuus ihmisoikeuskysymyksistä lisääntyvät, arvioi Teknologiateollisuutta keskusteluissa edustanut ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Nores.

Käydyn vuoropuhelun pohjalta julkaistiin englanninkielinen Human rights impacts of own operations: insights for due diligence -asiakirja. Asiakirjan tarkoituksena on herätellä erilaisiin ihmisoikeusriskeihin maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö tai sen toimeenpano on puutteellista.

– Yhdessä aikaan saatu dokumentti sisältää esimerkkejä eri ihmisoikeusriskeistä ja kysymyspatteristoja, joita yritykset voivat hyödyntää vastuullisuustyönsä kehittämisessä, Nores kertoo.

Asiakirja esiteltiin tänään työ - ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön yhdessä järjestämässä seminaarissa.

Lisätietoja:

TEM:n tiedote

Teknologiateollisuus ry, Mia Nores, puh. 044 330 0928