Kiertotalous parantaa pohjoismaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä

Tiedote
Teknologiateollisuus on keskeinen kumppani juuri käynnistetyssä CIRCit -hankkeessa, joka opastaa ja tukee pohjoismaisia teollisuusyrityksiä niiden pyrkimyksissä parantaa toimintansa kestävyyttä kiertotalouden avulla.

Hankkeen tavoite on, että pohjoismainen teollisuus saavuttaa edelläkävijän aseman alalla ja samalla vahvistaa asemaansa erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla.

Kiertotalous on ajattelutapa, jossa keskeisintä on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa kiertojärjestelmien raaka-aineita ja resursseja hyödyntämällä. Kiertojärjestelmistä käytetään myös nimitystä kiertomallit. Arvon maksimointiin voidaan pyrkiä esimerkiksi korjaamalla tuote tai hyödyntämällä se uusiovalmistuksessa, mikä pidentämää tuotteen elinkaarta, tai siihen voidaan pyrkiä tarjoamalla tuotetta palveluna.

Tehokkuudella liiketoimintaa ja työtä

Kiertotalous tarkoittaa myös liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä olemassa oleville ja uusille yrityksille ja luo siten lisäarvoa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ottamalla vastaan käytettyjä tuotteita, tarjoamalla uudenlaisia palveluita, käyttämällä osia ja komponentteja uudestaan ja kierrättämällä materiaaleja.

Kiertotalous voi näin parantaa arvoketjun tehokkuutta sekä luonnonvarojen ja energian tehokasta käyttöä, mikä puolestaan parantaa kilpailukykyä, kiihdyttää kasvua ja luo työpaikkoja.

CIRCit keskittyy työkalujen ja lähestymistapojen kehittämiseen uusimman tieteellisen tutkimuksen pohjalta ja läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteena on auttaa pohjoismaisia teollisuusyrityksiä:

  • ymmärtämään kiertotalouden käyttöönoton tarjoamat mahdollisuudet
  • luomaan uusia liiketoimintamalleja, mukaan lukien uudet tuotteet ja palvelut sekä arvolupaukset
  • kehittämään kiertotalouden tuotteita, palveluita ja ratkaisuja lisäarvon tuottamiseksi
  • tukemaan kiertotalouden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen käyttöä ja käsittelyä älykkäillä IT-ratkaisuilla
  • sulkemaan materiaalikiertoja tuotteiden uudelleenkäytöllä, uusiovalmistuksella ja kierrätyksellä
  • varmistamaan, että kiertotalouden ratkaisut ovat myös kestävämpiä.

Pohjoismaiset teollisuusyritykset voivat käyttää CIRCit-hankkeessa kehitettyjä työkaluja ja lähestymistapoja rajoituksitta. Jos yrityksesi harkitsee kiertotalouden käyttöönottamista tai on jo aloittanut sen integroimisen liiketoimintaansa, kannustamme sinua lähtemään mukaan teollisuuskumppaniksi. Toivottavasti kuulemme sinusta pian!

CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability ja Competitiveness toteutetaan 2017–2020, ja se on osa Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmaa, jonka rahoittavat NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation. Hanketta johtaa Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) yhdessä Swerea IVF:n, Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston (NTNU), Innovation Center Icelandin ja Teknologiateollisuuden kanssa.

Lue lisää: http://www.circitnord.comYhteystiedot:

Carina Wiik

+348 40 717 3627

Teknologiateollisuus

carina.wiik@teknologiateollisuus.fi