Kiinnostus ammatilliseen koulutukseen syttyy omakohtaisilla kokemuksilla

Artikkeli
Ammatilliset oppilaitokset, yritykset ja peruskoulut ovat ympäri Suomen verkostoituneet lisätäkseen nuorten kiinnostusta ammatillisiin opintoihin. Esimerkiksi Parkanon seudulla kone- ja tuotantotekniikan vetovoima on saatu nousuun. Teknologiateollisuuden MyTech Skills -verkosto haluaa levittää hyväksi havaitut yhteistyömallit koko Suomeen.

Yläkoululaisen mielikuva ammatillisesta koulutuksesta ja ammattiosaajan työstä teknologia-alalla on usein aika hatara. Tämä näkyy ammattioppilaitosten alhaisissa hakijamäärissä.

Jotta peruskoululainen ja hänen vanhempansa saisivat ajantasaista tietoa – ja myös kokemuksia – ammattiosaamisesta ja teknologian merkityksestä, tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. Sekä tietenkin hyviä ideoita toteutukseen.

Tällaisia löytyy esimerkiksi Parkano-Kihniön alueelta Pirkanmaalta. Siellä huolestuttiin, kun yhä useampi nuori lähti kouluttautumaan muualle. Yläkoululaisille haluttiin antaa lisää tietoa ja kokemuksia siitä, mitä ammatillinen koulutus voi tarjota. Tätä varten perustettiin muutama vuosi sitten ammatillisen koulutuksen kehittämisen työryhmä, jossa on mukana Parkanon kaupunki, Kihniön kunta, alueen yrittäjät, peruskoulut, toiseen asteen koulut sekä alueen elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkki.  

Paikallisessa yrityksessä järjestetty yläkoululaisten vanhempainilta on osoittautunut huippuideaksi.

– Yhteistyö on ollut todella hedelmällistä. Meillä on nykyään koko yläkoulun kattava suunnitelma: 7.-luokkalaiset vierailevat Taitaja-messuilla, kasiluokalla tehdään vierailu tai kaksi Pirkanmaan yrityksiin ja ysiluokalla järjestämme vanhempainillan yrityksessä, kertoo työryhmän jäsen, opinto-ohjaaja Tarja Perolainen SASKY Ammatti-instituutti Iisakista.

Iisakilla on yksiköt Hämeenkyrössä ja Parkanossa. Molemmissa yksiköissä järjestetään joka syksy myös valtakunnallinen TeknologiaTiistai-tapahtumapäivä, jossa peruskoululaiset tulevat ammattioppilaitokseen tutustumaan ammatilliseen opiskeluun. Paikalla ovat myös yritykset kertomassa siitä, millaista työ teknologian parissa on.

– Meidän konseptiimme kuuluu itse asiassa kaksi tapahtumaa: ensin pidämme TeknologiaTorstain Parkanossa ja seuraavalla viikolla TeknologiaTiistain Hämeenkyrössä. Yritykset ovat näissä päivissä mukana. Mieleen on jäänyt viime kerrasta erityisesti ständi, jonne oli tuotu muovihitsauslaite oppilaiden testattavaksi. Sinne syntyi jonoa, Perolainen kertoo.  

Yritysten edustajat esittelevät TeknologiaTiistai-päivässä työtä teknologian parissa.

Perolainen on päässyt aitiopaikalta seuraamaan, kuinka työryhmän ponnistuksilla on saatu konkreettisia ahaa-elämyksiä aikaan.

– Meillä oli tänä vuonna tosi pieni ikäluokka Parkanossa: 50 ysiluokkalaista. Parkanon kone- ja tuotantotekniikkaan heistä haki ensisijaisesti yhdeksän. Tämä voi kuulostaa pieneltä määrältä, mutta on 20 % koko ikäluokasta, eli todella paljon. Motivointityö on onnistunut.

Motivaatiota on varmasti lisännyt myös alueen yritysten lupaus kesätyöpaikasta kaikille niille, jotka hakivat opiskelemaan ensisijaisesti kone- ja tuotantotekniikkaa.

Perolainen korostaa, että vetovoimatyössä on tärkeää lähteä liikkeelle viimeistään 8.-luokkalaisista. He ovat hänen kokemuksensa mukaan erityisen avoimia uusille ideoille. 9.-luokkalaisten kohdalla alkaa olla jo vähän myöhäistä ja jatko-opintovalinnatkin tulevat liian nopeasti eteen.

Mikä on Perolaisen ykkösvinkki koulujen ja yritysten yhteistyöhön ammattiosaamisen parissa?

 MyTech Skills haluaan levittää hyvät yhteistyökäytänteet koko Suomeen.

– Järjestäkää vanhempainilta yläkoululaisille paikallisessa yrityksessä! Me kokeilimme tätä, ja se osoittautui todella hyväksi ideaksi. Porukkaa tuli paljon: kerroimme tilaisuudessa, mitä ammatillinen koulutus nykyään on, miten se uudistuu ja millaisia vaihtoehtoja oppilailla on lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen. Yrityksellä oli oma puheenvuoronsa, jossa kerrottiin, mitä työ teknologian parissa on. Vanhemmat sanoivat, että vaikka he ovat paikkakuntalaisia, heillä ei ollut tästä aiemmin oikeastaan mitään käsitystä, Perolainen kuvailee. 

MyTech Skills -verkosto: hyvät käytänteet koko Suomen hyödynnettäväksi

Tänä keväänä käynnistetty MyTech Skills -verkosto haluaa levittää hyvät yhteistyöideat koko maahan.

– Keräämme hyvät käytänteet yhteen ja linkitämme ammattioppilaitosten, yritysten ja yläkoulujen yhteyshenkilöitä alueittain, kertoo ammatillisen koulutuksen johtava asiantuntija Anne Ahkola-Lehtinen Teknologiateollisuudesta.

Nuoret halutaan osallistaa tekemisen ja kokemisen kautta. Näin heille annetaan mahdollisuus innostua ja ymmärtää, mihin teknologiaa käytetään.

Yrityksillä puolestaan on tarve saada nuoria osaajia ja tehdä teknologia-alan ammatteja näkyväksi. Hyvät käytänteet esimerkiksi TET-jaksojen osalta ovat kullanarvoisia kaikille.

– Päällimmäisenä ideana verkostossa on se, että teemme yrityksille helpoksi ja hyvin suunnitelluksi yhteistyön oppilaitosten kanssa. Ja toisinpäin. Tämä on olennaista myös ammatillisen koulutuksen uudistuminen onnistumisen kannalta, Ahkola-Lehtinen korostaa.

Teksti: Sini Kaukonen

Kuvat: Hanna Tuuri (pääkuva) Tarja Perolainen

Pääkuvassa parkanolaiset 8.- ja 9.-luokkalaiset vanhempineen ovat tutustumassa Supersteel Oy:n toimintaan osana vanhempainiltaa. 

MyTech Skills -verkosto

Katso, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden toukokuun uutiskirjeestä.