Kiinnostus syntyy tekemällä - MyTech-ohjelma avaa matematiikan ja teknologian merkitystä nuorille

Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n uusi, valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa kouluille käytännön työkaluja ilmiölähtöiseen oppimiseen. Se vahvistaa koulujen systemaattista yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen varmistamiseksi.

Tutkimustulokset suomalaisten nuorten matemaattisesta osaamisesta ja kiinnostuksesta luonnontieteisiin hämmästyttävät: samalla, kun nuorten maailma täyttyy teknologiasta, heidän kiinnostuksensa sitä kohtaan laskee.

- Nuoret kyllä käyttävät teknologiaa, mutta eivät näe - varsinkaan tytöt - matematiikan ja teknologian mahdollisuuksia globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Monella teknologia-alan yrityksellä on jo nyt vaikeuksia löytää osaajia, vaikka yritykset ovat kasvussa ja töitä olisi, sanoo johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä.

Juvosen mukaan mielikuva teknologiasta monipuolistuu, kun se tuodaan osaksi nuoria kiinnostavia ilmiöitä ja teknologiateemat rakennetaan sisään koulujen ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin.

- Kouluihin tarvitaan tiivistä ja systemaattista yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Tämä ei saa olla kiinni yksittäisten opettajien aktiivisuudesta, vaan tarvitaan matalan kynnyksen konsepti, johon on helppo lähteä mukaan. Siksi käynnistämme MyTech-ohjelman, jonka avulla tekemiseen ja kokemiseen perustuva oppiminen on helppo toteuttaa.

MyTech-ohjelma – tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille

MyTech-ohjelma on valtakunnallinen, yläkouluille ja lukioille suunnattu kokonaisuus, joka tarjoaa ideoita ja materiaalia uudenlaisiin, monialaisiin oppimisprojekteihin. Olennainen osa ohjelmaa on projektipäivä, jonka aikana nuoret pääsevät syventämään tutkimaansa ilmiötä opintokäynnillä korkeakouluun ja yritykseen.

Yksi pilottivaiheen yrityskumppaneista on Sandvik Mining and Rock Technology Tampere. Pirkkalan yläasteen ryhmä tutustui Sandvikilla kaivosteknologiaan ja pääsi testikaivokseen.

- Tarvitsemme tulevaisuuden osaajia ja näimme MyTech-ohjelman erinomaisena tilaisuutena tutustuttaa koululaisia aitoon tekemiseen, kertoo Research Engineer Annukka Kokkonen Sandvikilta.

- Uutta on varsinkin oppilaiden oma tekeminen opintokäynnillä ja tekemisen kytkeytyminen koulussa käsiteltyyn teemaan, sanoo Kokkonen.

Tampereen lyseon lukion IB-luokka on mukana pilotoimassa MyTech-ohjelmaa Tampereen teknillisen yliopiston ja Tammermaticin kanssa saadakseen tiedeprojektinsa teemaan lisää syventävää tietoa.

- Kiertotalous-teeman työpajat TTY:llä olivat interaktiivisia ja kiinnostavia. Nuoret innostuivat jopa suunnittelemaan tulevaisuuden yhteiskuntaa, kertoo IB-luokan opettaja Kaarina Ojasti

MyTech-ohjelman pilotteja on keväällä käynnissä myös Turussa, Lappeenrannassa, Oulussa ja pääkaupunkiseudulla.

- Pilottivaiheen tulokset vaikuttavat todella lupaavilta. Olemme tehneet yhteistyötä Topeliuksen koulun kanssa kiertotalous-teeman projekteissa, ja nuorten innostusta on ollut upeaa seurata, kuvaa Turun ammattikorkeakoulun lehtori Piia Nurmi.

- Syksyllä ohjelma laajenee valtakunnalliseksi, mutta opettajat voivat ilmoittaa luokkansa mukaan jo nyt. Pilottivaiheen kiinnostus osoittaa, että ohjelmalle on todellinen tarve. Niin yritykset, korkeakoulut kuin koulutkin näkevät tässä mahdollisuuden toimivaan yhteistyöhön, toteaa Laura Juvonen.

 

Lisätietoja

Laura Juvonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry

040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

www.mytech.fi/mytechohjelma

Kuva: Pirkkalan yläasteen oppilaat tekivät testiporauksia Sandvikin koekaivoksessa.