Komissio julkaisi suuntaviivat eettiselle tekoälylle

Lausunto

Euroopan komissio julkaisi tänään suuntaviivat eettiselle tekoälylle. Suuntaviivoja on ollut valmistelemassa Pekka-Ala-Pietilän johtama asiantuntijaryhmä. Suuntaviivoissa nostetaan esille seitsemän vaatimusta tekoälyn hyödyntämiselle:

1) ihmisen toimijuus ja valvonta

2) tekninen toimivuus ja turvallisuus

3) tietosuoja

4) läpinäkyvyys

5) diversiteetti, syrjimättömyys ja reiluus

6) yhteiskunnallinen hyvinvointi, luonnonsuojelu

7) vastuullisuus.

Teknologiateollisuus pitää eettisiä suuntaviivoja tervetulleina. Julkaisussa on vahvasti käytännönläheinen ote, ja sen viimeinen osa on tehty auttamaan tekoälyä soveltavia organisaatioita ottamaan suositukset käytännön toiminnassa huomioon organisaatioiden eri toiminnoille suunnatuilla kysymyksillä. Reilu ja läpinäkyvä datatalous on Euroopan mahdollisuus ja tulevan Komission ja Euroopan Parlamentin haasteena on luoda edellytykset sille, että kaikki eurooppalaiset yritykset pääsevät hyötymään datataloudesta.

Eurooppa on Yhdysvaltojen ja Kiinan jäljessä tekoälyratkaisujen käytössä. Siksi on kannatettavaa, että käytännöllinen näkökulma on suuntaviivoissa vahvasti mukana. Valmiuksia arvioida tekoälyn käyttöön liittyviä kysymyksiä opitaan parhaiten käytännön kautta. Suuntaviivat auttavat kiinnittämään huomion organisaatioissa oikeisiin asioihin ja käytännön tekeminen on omiaan rakentamaan vahvaa ammattietiikkaa. Suuntaviivat palvelevat käytännöllisenä työkaluna datatalouden keskeisen tekijän – luottamuksen – rakentamisessa.

Ethics guidelines for trustworthy AI

Lisätietoja:

Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, digitalisaatio – Head of Digital Regulation

+358 40 900 3066

@Jussi_M