Konecranes suomalaisena kiertotalouden edelläkävijänä CIRCit-hankkeessa

Artikkeli
Teknologiateollisuus on kumppanina CIRCit-tutkimushankkeessa, joka opastaa ja tukee pohjoismaisia teollisuusyrityksiä niiden pyrkimyksissä parantaa toimintansa kestävyyttä kiertotalouden avulla.

Teknologiateollisuus on yksi pääkumppaneista viime vuonna käynnistetyssä CIRCit-hankkeessa, joka opastaa ja tukee pohjoismaisia teollisuusyrityksiä niiden pyrkimyksissä parantaa toimintansa kestävyyttä kiertotalouden avulla.

Kiertotaloudessa keskeistä on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa raaka-aineita ja resursseja hyödyntämällä. Arvon maksimointiin voidaan pyrkiä esimerkiksi korjaamalla tuote tai hyödyntämällä se uusiovalmistuksessa, mikä pidentää tuotteen elinkaarta, tai siihen voidaan pyrkiä tarjoamalla tuotetta palveluna.

– Yksi yritysten isoimmista haasteista on sovittaa kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät tavoitteet yhteen luonnonvarojen ja energian tehokkaan käytön kanssa, hanketta vetävä Tim C. McAloone Tanskan teknillisestä yliopistosta toteaa. Tähän CIRCit pyrkii löytämään uusia ratkaisuja.

Ensimmäisenä tason 1 yrityksenä mukaan hankkeeseen valittiin Konecranes. Konecranesin roolina hankkeessa on tukea yhdessä johtavien yliopistojen tutkijoista kootun CIRCit-tiimin kanssa kiertotaloutta edistävien työkalujen ja liiketoimintamallien kehitystä sekä tutkia ja kehittää omia kiertotaloutta edistäviä konseptejaan.

– Toiminnan kehittäminen kiertotalouden näkökulmasta tarjoaa meille runsaasti mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on tarjota innovatiivisia ja ympäristötehokkaita ratkaisuja, jotka inspiroivat markkinoita ja asiakkaitamme, Konecranes-konsernin yritysvastuujohtaja Nathalie Clément sanoo.

– Toivomme saavamme CIRCit-hankkeesta konkreettisia työkaluja prosessiemme tueksi sekä uutta näkökulmaa kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin ja liiketoimintamalleihin, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Konecranesin hankkeesta selvinneitä tuloksia esitetään CIRCitin seuraavassa työpajassa, joka järjestetään joulukuussa.

– On hienoa, että hankkeeseen on jo lähtenyt mukaan yrityksiä, joita kiinnostaa kiertotalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Toivottavasti moni muukin yritys siirtyy tulevaisuudessa kiertotalouteen, sanoo CIRCit-hankkeesta Teknologiateollisuudessa vastaava Carina Wiik.

– Tähän on hyvä mahdollisuus CIRCitin seuraavalla workshop-kierroksella. Kannustan kaikkia Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä mukaan.  

Työpajassa osallistujilla on myös mahdollisuus kokeilla erilaisia työkaluja kiertotalouden edistämiseen omassa liiketoiminnassa muun muassa tuotesuunnittelun, digitalisaation, arvoketjun ja vastuullisuusarvioinnin osalta.

Lisätietoja:

Carina Wiik

Johtava asiantuntija, tuotepolitiikka

+348 40 717 3627, carina.wiik(at)teknologiateollisuus.fi

CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability ja Competitiveness toteutetaan 2017–2020, ja se on osa Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmaa, jonka rahoittavat NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation. Hanketta johtaa Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) yhdessä Swerea IVF:n, Norjan teknisluonnontieteellisen yliopiston (NTNU), Innovation Center Icelandin ja Teknologiateollisuuden kanssa.

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden syyskuun uutiskirjeessä.