Korkomenojen vähennysrajoitukset vaarantavat investointien rahoituksen

Lausunto
Lausunto valtiovarainministeriölle korkomenojen vähennysoikeudesta: EU-direktiivin mahdollistamat poikkeussäännökset otettava käyttöön mahdollisimman laajasti, erityisesti tasevapautushuojennus tulee säilyttää.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa korkomenojen vähennysoikeutta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. Teknologiateollisuus ry pitää erittäin tärkeänä, että direktiivin mahdollistamat poikkeussäännökset otettaisiin käyttöön mahdollisimman laajasti, jotta Suomi säilyttää asemansa houkuttelevana investointikohteena myös tulevaisuudessa ja suomalaisyritysten ja Suomen kilpailukyky turvataan. Erityisesti direktiivin mahdollistama tasevapautushuojennus tulee ehdottomasti sisällyttää lakiin myös jatkossa.

Lue koko lausunto.